• Novinky

     • Biologická olympiáda - okresné kolo
      • Biologická olympiáda - okresné kolo

      • 11.4.2024 Anička Hradská z prímy zúročila týždne štúdia a pozorovaní vodných živočíchov v teréne v rámci prípravy na biologickú olympiádu.V kategórii zoológia v okresnom kole získala 1. miesto s postupom na krajské kolo. Blahoželáme 😊

     • 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v modernej gymnastike
      • 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v modernej gymnastike

      • Terezka Šaranová (sexta) sa cez víkend stala seniorskou majsterkou Slovenska v modernej gymnastike, pričom v sobotu 20.4.2024 vyhrala viacboj a v nedeľu 21.4.2024 opätovne všetky jednotlivé disciplíny.

       Popri športe vzorne zvláda aj školské povinnosti a reprezentovala nás na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku (3. miesto).

       Terezke blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • Návšteva Denného stacionára
      • Návšteva Denného stacionára

      • V pondelok 15.4. navštívila naša 3. A trieda v poobedných hodinách Denný stacionár pre seniorov na Plickovej ulici v Rači. Pripravili si pre nás zaujímavé aktivity a hry. Spolu sme si zaspievali a aj sa porozprávali. Zatancovali sme si na piesne, ktoré nám zahral pán Jožko na akordeóne. Ukázali nám krásny veľký areál, plný zelene. Bolo to pre všetkých veľmi príjemné a zaujímavé stretnutie a už sa tešíme na tie ďalšie.

     • Dramatizovaná krížová cesta
      • Dramatizovaná krížová cesta

      • V pôstnom období naši žiaci tradične nacvičujú dramatizovanú krížovú cestu. Tento rok podali pri dvoch realizáciách naozaj precítené umelecké výkony. V našej fotogalérii Vám ponúkame atmosféru aj z prípravných nácvikov.

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Dňa 17.4.  sa na 1. stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Všetci účastníci nás potešili prekrásnym spevom. Najviac však očarili porotu títo výhercovia, ktorým blahoželáme:

        

       1.kategória 

       1.miesto:  Miriam Rešovská

       2.miesto: Amelie Emma Kirchner

       3.miesto: Lenka Rosoľanková

        

       2.kategória

       1.miesto: Klára Kassayová a Laura Brody

       2.miesto: neudelené

       3.miesto: Rebeka Šimonovičová

        

     • Úspech našich žiakov v recitačnej súťaži
      • Úspech našich žiakov v recitačnej súťaži

      • Dňa 20.3. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

       Zúčastnili sa ho žiaci 3.A: Janko Nagy a Danko Doležal.

       Sú to nadaní recitátori! Janko Nagy získal 3.miesto v prednese prózy a Danko Doležal čestné uznanie za pozoruhodný výkon v prednese poézie.

       Tešíme sa z ich úspechu a veľmi gratulujeme!

     • Hodiny techniky v V. ročníku
      • Hodiny techniky v V. ročníku

      • V rámci témy „Podporme remeslá“ si chlapci 5.ročníka pripravili zaujímavé projekty, ktoré si postupne na hodinách prezentovali. Prejavili pritom veľkú kreativitu a fantáziu. Adam z 5.A si pripravil okrem projektu aj prekvapenie. Doma upiekol veľmi chutnú vianočku, priniesol ju do školy a ponúkol aj svojich spolužiakov a vyučujúcich. Bola naozaj výborná. (Verím, že posmelil v tvorivosti aj ostatných.)

     • Marec - mesiac knihy
      • Marec - mesiac knihy

      • Niekto má rád krásne básne, iný zase obrázkové knihy o zvieratkách. Medzi menšími deťmi sú najobľúbenejšie určite rozprávky. Knihy o prírode, či príbehy zo života čítajú trochu staršie deti. Neskôr ich určite zaujmú aj knihy zo sveta vedy a techniky, encyklopédie, ale ešte viac možno dobrodružné knihy, detektívky, romány alebo aj sci-fi príbehy. Aby sa deti viac zahĺbili do knižiek, pripravili sme si pre žiakov prvého stupňa niekoľko aktivít a súťaží.

       Pre našich prvákov a druhákov sme prichystali súťaž o NAJ knižného ilustrátora. Na jeden deň sa stali deti ilustrátorom a vyskúšali si nakresliť obal ich obľúbenej knižky. Aktivitka ich zaujala a vznikli krásne práce.

       1. miesto  - Sára Rusinová 2.A

       2. miesto – Gréta Cenkerová 1.B

       3. miesto – Juraj Sihelský 1.A

       4. miesto – Dorota Benedikovičová 1.B

       5. miesto – Eva Syneková 2.B

       Naopak pre tretiakov a štvrtákov sme prichystali súťaž knižná šifra. Počas dvoch týždňoch sa žiaci ponorili do zaujímavých a pútavých príbehov knižiek a hádali otázky a indície o knihách a ich hlavných hrdinoch. Najúspešnejších žiakov sme ocenili.

       1. miesto  -  Lucia Smažáková 4.A

       2. miesto – Ján Nagy 3.A

       3. miesto – Marián Bennár 3.B

       4. miesto – Michal Helcman 4.A

       5. miesto – Zuzana Bubnášová 4.B

        

       V marci sme taktiež Hľadali najstaršiu knihu: Deti dostali za úlohu pohľadať doma, či u babky a dedka knihu s najstarším dátumom vydania. Mnohí ani len netušili, čo sa  u nich doma skrýva. Do súťaže sa zapojilo veľa žiakov a preto sme okrem najstaršej knižky vyhodnotili aj najhrubšiu, najmenšiu, najkrajší obal. Medzi knihami sa objavili staré učebnice, slovníky, encyklopédie, Biblie, modlitebné knižky i knižky pre deti.

       Najstaršia kniha  1. miesto - Justína Vaníčková 3.B (kniha z roku 1551)

                                     2. miesto – Emeline Straková 3.B (kniha z roku 1606)

                                     3. miesto – Lea Illešová 2.A (kniha z roku 1866)

       Najstarší slovník – Jakub Mišík 3.B (r.1889)

       Najmenšia najstaršia kniha – Nikola Šuková 4.B

       Najväčšia najstaršia kniha – Natanael Valentovič 3.A

       Najstaršia najrozpadnutejšia kniha  – Lukáš Spišiak 2.A

       Najstaršia najtenšia kniha – Eliška Smatanová 1.A

       Najstaršia kniha s mapami – Gregor Gajdoš 3.B

       Najstaršia kniha s najkrajším obalom – Tadeáš a Tobiáš Rojík 2.A

       Najstaršia rozprávková kniha – Eliška Božíková 1.A

       Najmladšia kniha – Samuel Príboj 3.B

       Najstaršia obrázková kniha – František Valentovič 1.A

       Najstaršia cirkevná kniha  – Michal Bárát 1.A

       Najstaršia encyklopédia  – Teodor Parízek 1.B

       Najstariša divadelná hra v knihe  – Danel Šupica 4.A

        

       Pre žiakov sme prichystali aj Burzu kníh, a to v utorok v poobedňajších hodinách. Deti si priniesli knižky, ktoré už doma prečítali a mohli si ich medzi sebou vymeniť alebo predať. Taktiež sa uskutočnila aj beseda s autorkou Máriou Letzovou. Na príchod pani spisovateľky sa naši žiaci poctivo pripravoval svojimi otázkami a nesmierne sa tešili. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, o svojich inšpiráciách, aj ako vzniká knižka pod jej rukami. 

       Ďakujeme všetkým žiakom za radosť z čítania a pedagógom za organizáciu! 

     • Rozvojový projekt „ČÍTAME PRE RADOSŤ"
      • Rozvojový projekt „ČÍTAME PRE RADOSŤ"

      • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo projekt „Čítame pre radosť“, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Podporili nás sumou 1000€, vďaka ktorej  sme v našej škole doplnili triedne knižnice na I. stupni.

       Hlavným cieľom bolo posilniť u mladších žiakov pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu zriadením triednych knižníc.

       Do knižníc boli vybrané rôzne tituly podľa veku žiakov, ich záľub a odporúčaní tak, aby pôsobili pre deti lákavo a boli pre nich dostupné. Deti tak môžu čas s knihou tráviť v príjemnom prostredí v škole, ale zároveň si ju môžu vziať domov a čítať.

        

     • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
      • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      • Dňa 21.3.2024 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Bola to pre nás veľmi milá skúsenosť. Začali sme ráno sv. omšou v Dóme sv. Martina, kde nás veľmi milo privítal školský dekan pre cirkevné školy a zároveň dómsky farár o. Peter Slepčan. V homílii vyzdvihol význam Božieho Slova v živote kresťana a zároveň účastníkom pripomenul, že nie je dôležité vyhrať ale čítať a uplatňovať Božie Slovo v každodennom živote pod vedením Panny Márie. Po sv. omši sme sa presunuli do Martinea, kde na nás čakali testové úlohy. Súťažilo sa v piatich kolách. Po ukončení písania každý tím predstavil svoju školu a taktiku, ktorú uplatnil pri príprave. Atmosféra bola veľmi milá a priateľská. Možnosť reprezentovať našu školu na tomto dekanátnom kole bola pre nás veľká česť. Vytvorili sme pekný kolektív, ktorý sa dokázal popasovať aj s ťažšími úlohami. Najdôležitejšie je však to, že Božie Slovo sa nás dotklo a zmenilo naše vnútro. S druhým miestom sme spokojní a touto cestou by sme chceli pogratulovať víťazom z Gymnázia Matky Alexie. Dúfame, že v ďalšom roku sa nám podarí zrealizovať postup do diecézneho kola.

       Študenti z Kvarty: Damian Hauptvogel, Drahomír Oujezdský, Martin Ziman

     • Chemická olympiáda - okresné kolo
      • Chemická olympiáda - okresné kolo

      • Ďakujeme tímu chemikov z kvarty za reprezentáciu školy v okresnom kole chemickej olympiády v kategórii D.

       Barborka Kavacká obsadila víťaznú 3. priečku, Filip Rompf, Drahomír Oujezdský, Samuel Šimor a Sofia Maxima Maar boli úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme im k postupu do krajského kola.

     • Pozvánka na krížovú cestu
      • Pozvánka na krížovú cestu

      • Pozývame Vás na dramatizovanú krížovú cestu, ktorú sa spolu pomodlíme v nedeľu, 24.3. o 15:00 hod v dolnom kostole (na cintoríne). Účinkovať budú žiaci 1. stupňa.

     • Výstava drevených hračiek
      • Výstava drevených hračiek

      • Dňa 16.2.2024 sa triedy 3.A a 2.A zúčastnili výstavy drevených hračiek. Žiaci spoznali rôzne druhy dreva. Zistili, že drevo sa odlišuje štruktúrou, vlastnosťami, sfarbením aj využitím. V neposlednom rade mali možnosť si drevené hračky vyskúšať, a tak rozvíjať kognitívne schopnosti.

     • Hviezdoslavov Kubín očami súťažiaceho
      • Hviezdoslavov Kubín očami súťažiaceho

      •  

       Hviezdoslavov Kubín je súťaž pomenovaná po slávnom spisovateľovi Pavlovi Orsághovi Hviezdoslavovi. Je to celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy.

       Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. Súťaž funguje vo viacerých kolách: školské, okresné a krajské kolá. Organizujú ich školy, centrá voľného času, osvetové a kultúrne strediská.

       Dňa 22.2. a 23.2. 2024 sa aj na našej škole uskutočnila táto súťaž a aj ja som patril medzi recitátorov.

       V porote hodnotili pani učiteľka Iveta Hudecová, Lenka Šutovcová a Anna Valkovičová pre 2.- 4.ročník a p. uč. Ľubica Ivančíková a p. uč. Lýdia Čeledová pre 1.ročník. Dokopy sa súťaže zúčastnilo viac ako 40 súťažiacich.

       Dovoľte mi povedať pár slov ako recitátorovi. Z celej akcie som mal skvelý pocit! Keď som si vypočul ostatné texty, tak sa moja nervozita trochu znížila. Výsledky ma osobne veľmi prekvapili, z toho hľadiska, že som sa umiestnil na 3. mieste. Ocenili nás diplomami a krásnymi knihami. Tí, ktorí nezískali umiestnenie, tiež dostali malý darček a účastnícky diplom. Veľmi rád by som si to zopakoval aj o rok!

       Hviezdoslavov Kubín je úžasná príležitosť pre všetkých, ktorí majú radi literatúru a chcú druhých potešiť svojím „hereckým“ talentom.

       Zvláštnou kategóriou boli prváčikovia, ktorí sa zúčastnili motivačne, bez možnosti postúpiť do okresu. Táto kategória vznikla iba z iniciatívy našich prváckych pani učiteliek, p. uč. Ľubky Ivančíkovej a p. uč. Lýdie Čeledovej, za čo im patrí veľká vďaka. Poďakovanie iste patrí aj pani učiteľkám Ivetke Hudecovej a pani učiteľke Lenke Šutovcovej, ktoré svojich žiakov vedú ku vzťahu k poézii i próze.

       Tu vám ponúkame mená všetkým umiestnených a zopár milých fotografií.

        

       1.ročník:

       Poézia:

       1.Pavol Novák, 1.A

       2. Andrej Sember, 1.B

       3.Samuel Svetlák, 1.A a Lucia Vrabcová, 1.B

       Próza:

       1.Dorota Mišíková, 1.B

       2. Viliam Valkovič, 1.A

       2.- 4.ročník:

       Poézia:

       1. Daniel Doležal, 3.A
       2. Jakub Keračík, 2.A
       3. Zuzana Bubnášová, 4.B a Michal Helcman 4.A
       1. miesto, bez diplomu, ocenení knihou Lea Illešová a Eliáš Groch, 2.A)

       Próza:

       1. Ján Nagy, 3.A
       2. Liliana Huorková, 4.B
       3. Elena Lukáčová, 3.A

       (4.miesto, bez diplomu, ocenená knihou, Anna Bobovská, 3.A)

        

       Napísal: Michal Helcman 4.A, upravila Anna Valkovičová

     • Na našej škole sa konal Valentínsky ples!
      • Na našej škole sa konal Valentínsky ples!

      • V piatok, 9. 2. 2024, naša telocvičňa ožila tancom. Študenti vyššieho gymnázia a trieda Kvarta sa spoločne zabávali. Najväčší úspech večera zožal belgický tanec, ktorý niekoľkokrát prinútil vstať zo stoličky aj tých najostýchavejších. Zo stoličiek vylákala všetkých aj súťažná ochutnávka koláčov, ktoré upiekli samotní študenti. Nemohol chýbať ani stoličkový tanec, tombola či voľba kráľa a kráľovnej plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a vytvorili skvelú atmosféru!

       Za organizáciu plesu ďakujeme študentkám z Oktávy a Septimy + p. učiteľkám Jurdovej a Stanovej.