• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    • Hlavné telefónne číslo
    • 0244881705
    • Adresa školy
    • Čachtická 14, 831 06 Bratislava
     831 06 Bratislava
     Slovakia
    • IČO
    • 42258120
    • Adresa ZŠ
    • Detvianska 24, 831 06 Bratislava
    • GDPR
    • Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

     Kontakt na zodpovednú osobu:
     Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava
     IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
     email: dpo@kbs.sk, https://gdpr.kbs.sk