• Mliečny automat

     • Mliečny automat

     • Hlavnými výhodami takejto formy distribúcie je jeho dostupnosť pre všetky deti, školy, kedykoľvek majú chuť.  

      Ako to funguje: 

      • jednoduchá obsluha - žiak jednoducho vloží kreditný kľúč, vyberie si produkt a kredit sa mu automaticky zníži o danú hodnotu, 

      • kredit si môže pozrieť, nemusí pri tom realizovať výber, 

      • dopĺňanie automatu zabezpečuje pracovník školy, 

      • prístup pre všetky deti šk. zariadenia kedykoľvek majú chuť, 

      • bezhotovostný systém – jednoduchý spôsob odberu, 

       

      Ako sa môžu žiaci zapojiť: 

      • platba sumy (5 €  za kredit + 5 € záloha za kľúč = 10 € ) sa dá realizovať prostr. poštovej poukážky, platbou cez bank. účet alebo hotovosťou,- pri bezhotovostnej úhrade nie je potrebné vypĺňať variabilný či špecifický symbol, dôležité je uviesť meno žiaka, 

      • za ústrižok o zaplatení alebo potvrdenie z bank. účtu následne dostane kľúčik s  kreditom 5 €, 
       - záloha 5 € sa mu po vystúpení z programu vráti, 
       - rodičia môžu predplatiť kredit na pár mesiacov dopredu a každý mesiac sa mu  automaticky pripíše na kľúč, alebo sa celá suma pripíše naraz  na kľúč za celý polrok   

       

      Dobíjanie kreditu: 

      • dobíjanie je veľmi jednoduché prostr. dobíjacieho kľúča, 

      • dobitie kreditu sa realizuje jednoducho zaplatením hotovosti 5 € pracovníkovi školy