• Učitelia

    • Mgr.Art. Anežka Rusinová
    • Mgr.Art. Anežka RusinováUčiteľka
    • Mgr. Lenka Stanová
    • Mgr. Lenka StanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Septima
    • Mgr. Alžbeta Šarláková
    • Mgr. Alžbeta ŠarlákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Mgr. Dominik Štefanička
    • Mgr. Dominik ŠtefaničkaUčiteľ
     Triedny učiteľ: Prima
    • Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
    • Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Juliana Tomeková, PhD.
    • Mgr. Juliana Tomeková, PhD.Učiteľka
    • 2019 Upratovanie
    • 2019 UpratovanieIný nepedagogický zamestnanec
    • ZŠ 2021 Upratovanie
    • ZŠ 2021 UpratovanieIný nepedagogický zamestnanec
    • Mgr. Katarína Valentovičová
    • Mgr. Katarína ValentovičováVychovávateľka
    • Mgr. Milan Zozom
    • Mgr. Milan ZozomUčiteľ
     Triedny učiteľ: Sexta