• Novinky

     • Imatrikulácie '23
      • Imatrikulácie '23

      • V piatok, 1.12.2023, sme organizovali Imatrikulácie pre triedu kvinta.

       Pripravili sme si pre nich niekoľko aktivít, ktorými sme preverili ich rýchlosť, pohotovosť, dôvtip, kreativitu i spoluprácu. 

       Atmosféru dotvárala aj tematická výzdoba a nabitý playlist plný hitov z 2000-cich rokov, ktoré všetkých roztancovali počas diskotéky. Zabezpečené bolo aj chutné občerstvenie.

       Kvinte prajeme úspešné štúdium a veľa pekných zážitkov na vyššom gymnáziu!

        

       ~ trieda sexta

     • Výroba vianočných pozdravov
      • Výroba vianočných pozdravov

      • 4.12.2023 k nám opäť zavítali Tracy a Brenda Lesanovci, ktorí sa s nami prišli podeliť nielen s tým, ako sa pripraviť na príchod malého Ježiška, ale aj ako si vyrobiť vlastné vianočné pozdravy pre svojich blízkych.-

     • Planetárium
      • Planetárium

      • Dňa 10.11.2023 a 24.11.2023 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu v nafukovacej kupole mobilného planetária. Každá trieda podľa vybranej témy nadviazala na výučbu v oblasti astronómie a prírodných vied s interaktívnym výkladom lektora. Žiakom i pani učiteľkám sa netradičná forma učenia veľmi páčila.

     • Adventná zbierka pre útulok svätej Lujzy de Marillac a azylový domov Sestier Matky Terezy v Bratislave
      • Adventná zbierka pre útulok svätej Lujzy de Marillac a azylový domov Sestier Matky Terezy v Bratislave

      • Zbierka bude prebiehať od 5.12.2023 do 15.12.2023

       Ako pomáhame

       Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubytovanie, stravu, ošatenie, hygienu, sprevádzanie

       k lekárom a sociálne poradenstvo.

       Útulok a azylový domov sú určené pre ľudí bez domova, ktorí majú zlý zdravotný stav,

       sú v rekonvalescencii, alebo majú telesné obmedzenie.

       Do obidvoch zariadení prichádzajú klienti s rôznymi chorobami priamo z ulice

       alebo po prepustení z nemocnice, ktorí sa o seba na ulici nedokážu sami postarať.

       Čo radi prijmeme

       Jedlo: konzervy, džemy, čokoládové nátierky, sirupy, čaj, kávu, trvanlivé mlieko a potraviny.

       Hygienické a čistiace potreby, kozmetiku.

       Panské oblečenie a obuv.

       Deky, uteráky a posteľnú bielizeň.

       Vaše dary vložte prosím do pripravených košov vo vestibule v obidvoch budovách našich škôl

     • Olympiáda v NJ, školské kolo
      • Olympiáda v NJ, školské kolo

      • Dňa 27.11.2023 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Žiaci absolvovali písomnú aj ústnu časť olympiády, kde preukázali svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu. Úspešným riešiteľom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii školy.

       Výsledky olympiády:
       Kategória 1B
       1.m. Drahomír Oujezdský
       2.m Andrejka Lettrichová
       3.m Ján Kliský

       Kategória 2A
       1.m. Marek Sýkora
       2.m. Simonka Mendel

       Kategória 2B
       1.m. Anetka Oujezdská

       Kategória 2C
       1.m. Melissa Mendel

      • Exkurzia v Osvienčime

      • Od 8.11. do 10.11 2023 sme sa triedy IX.A a B, sexta, septima a oktáva zúčastnili exkurzie v Poľsku.V stredu sme okrem cesty autobusom stihli navštíviť prvú destináciu - soľnú baňu Vielička a ubytovali sme sa v hoteli Krakus. Vo štvrtok sme mali celodenný program v bývalom hlavnom meste Poľska - Krakove. Pani sprievodkyňa nás s ním zoznamovala počas celého dňa. Videli sme najznámejšie miesta ako Wawel, hlavné námestie, židovskú štvrť Kazimierz alebo množstvo kostolov. Posledný deň sme skoro ráno vyrazili do Osvienčimu na prehliadku koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Každý z nás si odniesol silné ale aj pekné zážitky, na ktoré určite ľahko nezabudne. Zhodli sme sa, že by sme prehliadku odporučili každému a máme šťastie, že sme sa tam mali možnosť dostať práve s pani učiteľkou Stanovou, Melišíkovou aj pánom učiteľom Zozomom. Ďakujeme im za úžasnú organizáciu a úsilie! :)

       Stelka a Barborka, sexta

     • Súťaž Šaliansky Maťko
      • Súťaž Šaliansky Maťko

      • Súťaž Šaliansky Maťko  je recitačná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť malí i veľkí. Recitačná súťaž sa organizuje na našej škole každý rok. Povesti o Slovensku sa tam pravidelne objavujú, ožívajú  a deti majú z toho radosť.

       Ja sa zapájam takmer každý rok, no tentokrát som sa rozhodol o tom napísať správu.

       Recitátorov bolo požehnane, publikum bolo srdečné a porota skvelá, v zložení p.uč.Ivančíková, Šutovcová a Valkovičová. Programom sprevádzala i tetuška zo salaša, ktorá mala pre deti plnú kapsu krásnych ľudových povestí.

       Na prvom mieste sa umiestnili Jakub Mišík a Sabina Hlucháňová. Na druhom mieste Ján Nagy a Kristína Bujňáková. Na treťom Emeline Straková a Klára Kassayová. Krásne štvrté miesta si odniesli Elena Lukáčová a Zuzana Bubnášová. Bol to pre nás veľký umelecký zážitok! Ďakujeme a gratulujeme tým, ktorí vyhrali!

       Túto súťaž vám odporúčam!    

        Michal Helcman, 4.A 

                               v spolupráci s p.uč.Valkovičovou

     • IV.B šarkaniáda
      • IV.B šarkaniáda

      • 9.11. sme poobede so 4.B využili príjemné jesenné počasie na púšťanie šarkanov.  Lietali sme spolu so šarkanmi a poriadne sme si to užili.

     • Piataci v múzeu
      • Piataci v múzeu

      • V piatok 10.11.2023 sa triedy 5.A a 5.B presunuli na hodiny biológie do Slovenského národného múzea, kde navštívili dve expozície. Dozvedeli sa zaujímavosti o živočíchoch Slovenska a riešením úloh v skupinách sa naučili, ako môžu živočíchy a rastliny prežiť v náročných podmienkach púští, polárnych oblastí a saván. Medzi ekosystémami, ktoré poznávali, nechýbali ani oceány a moria s koralovými útesmi a tropické lesy.

        

     • Novembrové modlitby za zosnulých
      • Novembrové modlitby za zosnulých

      • Dobré srdce ukázali žiaci viacerých tried, ktorí striedavo chodievali na cintorín modliť sa za duše v očistci a našich zosnulých. S úctou a vďačnosťou navštevovali aj hrob, kde sú pochovaní školskí bratia, ktorí nás predišli do večnosti.

     • V. ročníky v súťaži "S ekológiou sme si sadli"
      • V. ročníky v súťaži "S ekológiou sme si sadli"

      • Cieľom súťaže je naučiť deti viac o ekológii, nadchnúť ich pre ochranu životného prostredia a ukázať im, aké pekné a užitočné veci sa dajú urobiť z plastov, ktoré správne separujeme.

       Preto sme sa s piatakmi vybrali upratať okolie našej školy vyzbieraním odpadkov, ktoré boli všade inde, len nie v koši, kam patria. Tešili sme sa nadšeniu žiakov priamo v akcii a ešte viac nás prekvapila obrovská vyzbieraná kopa odpadu, ktorú nebolo možné odniesť a muselo pre ňu prísť auto z mestského úradu. Ďakujeme!

       Fotky z akcie poputujú do súťaže o ekolavičky. Držte nám palce!

     • I.B Land art
      • I.B Land art

      • Pekné jesenné počasie sme s 1.B. využili aj na hodinu výtvarnej výchovy na školskom dvore tvorbou umenia Land art

     • Farebný mesiac október
      • Farebný mesiac október

      • V októbri sme sa na 1. stupni  zapojili do výzvy pápeža Františka.
       Farebný mesiac je akciou Misijného diela detí, ktoré je súčasťou Pápežských misijných diel. Každý týždeň sme sa modlili za deti z iného kontinentu a vždy v utorok sme sa obliekli do príslušnej farby: Afrika -zelená, Amerika- červená, Európa- biela, Ázia a Oceánia- modrá a žltá. Prostredníctvom fotiek a videí sme mali možnosť nahliadnuť do života detí iných národností. Pripomenuli sme si tiež, že patríme do jednej celosvetovej Božej rodiny.

     • Párty všetkých svätých v 3.A
      • Párty všetkých svätých v 3.A

      • Žiaci 3.A predstavili svoje masky, niektorí si pripravili aj pár zaujímavostí.. Nálada bola výborná, deti sa zabavili, zamaškrtili si. Tešíme sa spolu na ďalší karneval😉.

     • Teambuilding príma
      • Teambuilding príma

      • Ako si rozumieme? Je niečo, čo nás spoločne motivuje a naopak, niečo, čo nás ťahá dole? Malo by sa v našej triede niečo zmeniť? Odpovede na tieto a iné otázky hľadali žiaci prímy hravou formou, všetko zažili na vlastnej koži.

       Zážitkový kurz pod názvom Orientačné dni je inšpirovaný podobnými programami v Nemecku, Anglicku a Českej republike. Svojou atmosférou vytvára priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Pedagógom dávajú možnosť spoznať svojich žiakov v nových situáciách, prehĺbiť vzájomné vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia.

       (Zdroj: www.orientacnedni.sk)