• Novinky

     • Slávnostná sv. omša
      • Slávnostná sv. omša

      • Sila lasalliánskeho spoločenstva sa ukazuje v radosti zo slávenia spoločných sv. omší. V galérii ponúkame tie najkrajšie chvíle z konca minulého školského roka a už teraz sa tešíme, čo nám prinesie ten nový!

     • Informácie k začiatku školského roka 2023/24
      • Informácie k začiatku školského roka 2023/24

      •  

       NÁSTUP ŽIAKOV 4. 9. 2023

       • 8:30 – nástup žiakov a študentov SŠDLS do školy, stretnutie v príslušných triedach (Okrem žiakov 1. ročníkov).
       • 9:30 sv. omše: 1. – 5. ročník v dolnom kostole (cintorín), 6. - 9. ročník + gymnázium v hornom kostole (Alstrova).
       • Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia spolu s rodičmi na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).
       • Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B bude po sv. omši v príslušných triedach (max. do 12:00).
       • Obedy sa v tento deň nevydávajú.
       • ŠKD funguje len do 14:00 (od 5. 9. v bežnom režime).

        

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

       • Prihlasovanie do školskej jedálne
         • žiaci s nárokom na dotáciu -  pridaním žiadosti: „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU“ (vykonané do 30. 6. 2023 cez edupage)
         • žiaci bez nároku na dotáciu (kvinta – oktáva) (povinné aj pre vlaňajších stravníkov) do 4. 9. 12:00 hod v module Žiadosti/Vyhlásenia - pridaním žiadosti: „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU“, pričom v žiadosti označíte možnosť „Nežiadam o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa“.
       • Začiatok stravovania je v utorok, 5. 9. 2023
       • Odhlásenie stravy je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť).
       • Žiak, ktorý sa nezúčastní vyučovania, nemá nárok na stravu.  
       • Všetci žiaci musia pri výdaji obeda používať čipové karty. Bez čipovej karty môže žiak prihlásený na obed dostať stravu až o 14:15 hod. Dotácia sa v tomto prípade neuplatňuje, rodičia platia za obed plnú sumu.
       • Pri nevyzdvihnutí stravy sa dotácia neuplatňuje, rodičia platia za obed plnú sumu.

        

       TRIEDNE AKTÍVY

       • Úvodné rodičovské aktívy (Okrem 1. ročníkov ZŠ) sú plánované na 12. 9. 2023

        

     • Račiansky jahodový kvet
      • Račiansky jahodový kvet

      • Dňa 29.6.2023 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác literárnej a výtvarnej súťaže Račiansky jahodový kvet.

       Bol krásny slnečný deň, Nemecký kultúrny dom bol vyzdobený výtvarnými dielami mladých umelcov ocenených v súťaži. Hľadisko sa pomaly naplnilo nedočkavými mladými talentmi a ich rodinami, pedagógmi, vzácnymi hosťami medzi, ktorými nechýbal ani pán starosta Mgr. Michal Drotován, absolvent našej lasalliánskej cirkevnej školy. Práve z jeho rúk získali ocenenie všetci žiaci.

       Začal sa úžasný kultúrny program ZUŠ Vrbenského. Žiačka našej školy, Sarah Pundir, predniesla svoju víťaznú práca, čím prispela ku kráse umeleckého podujatia.

       Nasledovalo vystúpenie gitarového tria a potom preberanie ocenení. Nádherným gestom, ktoré si veľmi vážime, bolo i odovzdanie poďakovania a čestného uznania pre pedagógov našej školy, ktoré hrdo prevzala p. uč. Mgr. Ivetka Hudecová, zodpovedná za organizáciu súťaže na našej škole.

       Ďakujeme skvelým organizátorom na čele s p. Ing. Máriou Voznickou, ktorí nám pripravili takýto nádherný kultúrny zážitok a ocenili naše prebúdzajúce sa talenty.

       Sme veľmi hrdí, že v súťaži, kde sa zúčastnilo množstvo žiakov a niekoľko základných aj umeleckých škôl, ocenili aj týchto našich študentov:

       Sarah Pundir,Kristína Torkošová,Simona Sarah Mendel,Daniela Bubnášová, Zuzana Bubnášová, Matúš Jošt, Adam Schramm,Viktória Vršanská, Matias Popelka, Angelika Csémiová, Hana Hlucháňová, Yehor Shtanko, Kristián Rojík.

       V srdci cítime hrejivý pocit, sme vďační Bohu a nášmu patrónovi Jánovi de La Salle. Nech žije Ježiš v našich srdciach! Naveky!

        

      • 4.B výstava diel žiaka

      • Dňa 26.6. 2023  v triede 4.B prebehla vernisáž a výstava diel moderného umenia nášho žiaka Jurka Papana, ktorý predstavil svoju tvorbu spolužiakom a deťom prvého stupňa. 

        

       Do ďalších dní nádejnému umelcovi želáme veľa skvelých nápadov.

      • Prespávačka v škole

      • Žiaci z tried 4.A a 4.B prežili noc z 23.6.2023 na 24.6.2023 netradičným spôsobom. Domáce postele vymenili za spánok v spacákoch na podlahe svojej triedy. Aj keď boli tieto podmienky trochu náročné, pre žiakov to bol neobyčajný zážitok. Večer si spestrili hrami na školskom dvore, skupinovou zábavnou hrou – morzeovkou, a následne „exkurziou na povalu“. Prespávačka v škole bola ukončená spoločnými raňajkami. Žiaci si užili krásne chvíle, a tým sa rozlúčili s 1. stupňom ZŠ.

        

      • IV.B na exkurzii

      • Dňa 21.6. 2023  sa trieda 4.B zúčastnila exkurzie. 

       Navštívili sme HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR BA na Hálkovej ul. 

     • Návšteva v RTVS
      • Návšteva v RTVS

      • Aké je to byť v role televízneho moderátora, či stáť za kamerou, si v stredu 21.6.2023 mali možnosť vyskúšať žiaci z 5.A. Dozvedeli sa, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme si mohli pozrieť správy, videli niekoľko štúdií, kostymáreň, prácu redaktorov, maskérok, technikov, ... . Počas exkurzie ich sprevádzal známy moderátor Správ RTVS Viliam Stankay. Vďaka nemu piataci zažili neobyčajný deň a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z histórie i súčasnosti Slovenskej televízie