• Novinky

     • Okresné kolo vo vybíjanej
      • Okresné kolo vo vybíjanej

      • V stredu 17. mája reprezentovali našu školu žiačky piateho, šiesteho a siedmeho ročníka v okresnom kole vo vybíjanej. Napriek veľkej bojovnosti sme obsadili nepostupové štvrté miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu.

     • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné gymnázium
      • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné gymnázium

      • V školskom roku 2023/24 otvárame triedu 1. ročníka osemročného gymnázia s počtom žiakov 30. 

       V nasledujúcom zozname zverejňujeme poradie uchádzačov. Kód žiaka obdržali zákonní zástupcovia v Rozhodnutí o prijatí/neprijatí. 

       Pre platné prijatie je nutné potvrdiť, že dieťa nastúpi - zapísať žiaka.

     • Frisbee turnaj
      • Frisbee turnaj

      • V piatok 19. mája sa naša škola zúčastnila turnaja v Ultimate Frisbee. Reprezentovali nás študentky a študenti z Kvinty, Sexty a Septimy. Po veľmi dobrom výkone vybojovali krásne 2. miesto.

     • Florbalista z našej školy medzi Majstrami Slovenska 2023
      • Florbalista z našej školy medzi Majstrami Slovenska 2023

      • Žiak nášho gymnázia, Matej Marioth (TERCIA), ktorý aktívne prispel k postupu našej školy do krajského kola florbalu, sa uplynulý víkend zúčastnil so svojím klubom SNIPERS Bratislava finále majstrovstiev Slovenka vo florbale dorastencov. Ako hráč základnej zostavy odohral všetky zápasy a spolu so svojím tímom získali titul Majstri Slovenska pre rok 2023. Srdečne blahoželáme!

     • Biblický kvíz
      • Biblický kvíz

      • 5.5. sme si s tretiakmi a štvrtákmi pripomenuli udalosti Veľkej noci prostredníctvom biblického kvízu. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!

      • Slávik Slovenska 2023 - okresné kolo

      • Dňa 12. mája 2023 sa uskutočnilo okresné kolo 31. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023. Prvú kategóriu reprezentoval Michal Helcman z 3.A, druhú kategóriu Ľudmila Horváthová zo 4.A, ktorá získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Úspech v biológii - postup do celoslovenského kola
      • Úspech v biológii - postup do celoslovenského kola

      • Usilovná celoročná príprava našich žiakov Andrejky Lettrichovej zo sekundy v zoológii a Šimona Martina Baču z tercie v botanike im priniesla prvenstvo na krajskom kole biologickej olympiády. Postupujú na celoslovenské kolo. Tešíme sa spolu s nimi a držíme im palce v ďalšom kole súťaže.

     • Májová kvapka krvi
      • Májová kvapka krvi

      • Tento rok sme sa zapojili aj do májového odberu krvi v našej mestskej časti. Mali sme dvoch prvodarcov,  ktorí to úspešne zvládli a veríme, že sa nich stanú pravidelní darcovia. Sme na nich hrdí! 

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • V tomto ročníku Olympiády kritického myslenia sme mali opäť úspešných riešiteľov- Miriam Strakovú (5. miesto zo 152), Terezku Šaranovú (6. miesto zo 152), Richarda Abela (10. miesto zo 152), Mateja Dulíka (33. miesto zo 152) a Terezku Pajdlhauserovú (36.miesto zo 152).Gratulujeme, ste skvelí!

     • Kreatívna matematika v kvinte
      • Kreatívna matematika v kvinte

      • Dnešné učivo na hodine matematiky "Ihlany a hranoly" kvinta poňala naozaj hravo. S pomôckami, ktoré doniesla pani učiteľka, okrem geometrických útvarov vytvorili aj rôzne iné zaujímavé postavičky.

     • Turnaj vo futbale - 3. miesto
      • Turnaj vo futbale - 3. miesto

      • V piatok 21.4.2023 sa naši mladší žiaci z nižšieho gymnázia zúčastnili turnaja vo futbale - Školský pohár SFZ. V okresnom kole skončili napokon na peknom 3. mieste z piatich účastníkov. Najlepším brankárom sa stal náš žiak František Tolt. Gratulujeme.