• Novinky

     • Úspechy v jazykových olympiádach
      • Úspechy v jazykových olympiádach

      • Zo súťažiacich v okresnom kole nemeckej a anglickej olympiády skončili na 1. mieste Simona Mendel a Tereza Šaranová. Obe dievčatá postupujú do krajského kola a budú ďalej reprezentovať našu školu. Ste super! 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 17.1. sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Z každej triedy súťažili trojčlenné tímy, ktorým ďakujeme za účasť. Ich pracovné nasadenie si môžete pozrieť v našej galérii.

       VYHODNOTENIE:

       2. stupeň ZŠ

       1. miesto VIII.trieda dievčatá (Ester Grochová, Lucia Hašová, Karin Krchová)

       2. miesto VIII.A chlapci (Sebastián Bobovský, Fabián Stacho, Adam Kajan)

       3. miesto VIII.B chlapci (Marek Mihalík, Matúš Páleník, Dominik Pažitný)

       Nižšie gymnázium

       1. miesto tercia dievčatá (Barbora Kavacká, Hanka Mrázová, Laura Hincová)

       2. miesto tercia chlapci (Martin Ziman, Filip Rompf, Drahomír Oujezdský)

       3. miesto kvarta 1 (Sarah Pundir, Ján Pažitný, Matej Pribula)

       Vyššie gymnázium

       1. miesto sexta dievčatá (Anett Hauptvogel, Aneta Oujezdská, Nina Turiaková)

       2. miesto sexta chlapci (Richard Abel, Richard Németh, Matej Dulík)

       3. miesto septima chlapci (Jozef Turóci, Juraj Čechvala, Adam Taufer)

        

     • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc
      • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc

      • Minulý týždeň sa vyhodnotila celoškolská výtvarná súťaž Anjel Vianoc, v ktorej ste mali možnosť hlasovať prostredníctvom sociálnej siete. Ceny sú odovzdané a výhercom srdečne blahoželáme! 

       Výhercovia:

       1. stupeň ZŠ 

              1.  Natália Hargašová 1.B.

              2.  Ľudmilka Drotovánová 2.A.

              3.  Katka Drotovánová 2.A.

        

       špeciálne ocenenie učiteľov - Tomáško Hauptvogel 2.A. 

        

             2. stupeň ZŠ a vyššie gymnázium 

        

             1. Karin Bakičová V.B.

             2. a 3. miesto - Natália Šimorová 5.A. + Matúš Karel trieda Príma

     • Koncert Fidlikanti
      • Koncert Fidlikanti

      • Dňa 13.1.2023 k nám zavítala hudobná skupina Fidlikanti. Na hudobnom koncerte si žiaci 1. stupňa spolu s muzikantmi zaspievali ich najväčšie hity, rovnako aj veselé ľudové pesničky. Žiaci mali príležitosť spoznať rôzne slovenské ľudové hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu, píšťalky a cimbal. Na záver sa spolu s hudobníkmi naučili tanec, ktorý si spoločne zatancovali. Hudobný koncert sme si všetci veľmi užili.

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Začiatkom januára navštívil každú triedu kňaz a posvätil spoločné priestory, ako aj prítomných pokropením svätenou vodou. Spoločne modlitbou prosili o posilu do ďalších dní v nasledujúcom kalendárnom roku. Túto pobožnosť bude žiakom pripomínať nápis kriedou na dverách tried. Jeho skratky C+M+B znamenajú Christus Mansionem Benedicat, po slovensky: Kristus nech žehná tento dom.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády. Postupujúcimi do okresného kola sa stali Emma Humeníková zo sekundy, Lukáš Szabó z 8.A, Simona Mendel a Sarah Pundir z kvarty a Tereza Šaranová z kvinty. Srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce v ďalšom kole! Good luck! 

     • Školské kolo francúzskej olympiády
      • Školské kolo francúzskej olympiády

      • Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo francúzskej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1B a 2A.

       Víťazmi sa stali: Barbora Kavacká /Tercia/ a Matej Dulík /Sexta/.

       Víťazom srdečne blahoželáme !

     • Vianočný biblický kvíz
      • Vianočný biblický kvíz

      •  

       16.12. si žiaci tretieho a štvrtého ročníka v ŠKD zmerali svoje vedomosti vo Vianočnom biblickom kvíze. Išlo im to veľmi dobre.  Úspešné družstvá boli odmenené peknými cenami. Gratulujeme.

     • Príma na palube
      • Príma na palube

      • Deň 2.12.2022 bol deň, kedy sa slávnostne priplavila loď s novým kolektívom z triedy príma. Samozrejme, nepriplavali sami, ale spolu s kapitánkou, tr. učiteľkou Katarínou Kubančákovou a spolukapitánom, br. Matejom. 

       Žiaci si užili veľa zábavy a zaujímavého programu, ktorý vyvrcholil diskotékou. Bez pohostenia by to nešlo, preto si žiaci z prímy a kvarty (ako organizátor) pripravili chutné občerstvenie. 

       Všetci, aj rodičia, si užili túto úžasnú akciu! Príme prajeme veľa šťastných a pokojných míľ vo vodách nášho gymnázia!

     • Uskutočnili sme veľkú výpravu!
      • Uskutočnili sme veľkú výpravu!

      • Septima, Kvinta, Kvarta a 9.A rozmrazovali vzťahy na lyžiarskom po pauze spôsobenej pandémiou. Okrem lyžovačky si vychutnali aj parádnu guľovačku a wellness. Program im nečakane "spestrilo" počasie, keď mrznúci dážď znefunkčnil lanovky a študenti uviazli na Chopku. Adrenalínovú zábavu všetci členovia výpravy prežili a už sa tešia z návratu do školských lavíc.

     • Za lasalliánskou hviezdou
      • Za lasalliánskou hviezdou

      •  

       Dňa 10.12. 2022 sa v Katedrále sv. Šebastiána konal vianočný benefičný koncert. Plná katedrála odmenila potleskom veľkých i malých účinkujúcich za skvelý výkon. Na záver bolo pripravené sladké pohostenie  a punč. Výťažok z koncertu a z predaja adventných tvorivých balíčkov, ako aj hotových žiackych výrobkov poputuje do afrického Kamerunu na podporu vzdelávania Pygmejov. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami tvoria pomáhajúcu lasalliánsku rodinu.

     • Svätá rodina hľadá prístrešie
      • Svätá rodina hľadá prístrešie

      • Dňa 13.12. sme so žiakmi 1.stupňa začali modlitbu Svätá rodina hľadá prístrešie, ktorou si chceme pripomenúť udalosti pred narodením Ježiša. Jozef a Panna Mária putovali z Nazareta do Betlehema, v ktorom nenašli miesto, kde by prenocovali, preto im chceme ponúknuť prístrešie v našej triede, v našej rodine. Malí herci, ktorí predstavujú Jozefa, Máriu, anjelov, gazdu, ktorý ich nepustil do svojho domu, navštevujú s obrazom Svätej rodiny každý deň inú triedu. V každej triede si scénkou predstavíme udalosť hľadania prístrešia a v modlitbe, ktorou sa obraciame na Pannu Máriu, ponúkneme našu triedu, našu rodinu, naše srdce ako príbytok Svätej rodine. Prosíme o pomoc a príhovor Panny Márie, aby nám vyprosila požehnanie od svojho Syna.

     • Výtvarná súťaž Anjel Vianoc predĺžená
      • Výtvarná súťaž Anjel Vianoc predĺžená

      • Na žiadosť viacerých z Vás predlžujeme termín odovzdania súťažných prác do 20.12. 2022. Za vybrané práce, ktoré budú spĺňať kritériá, môžete hlasovať počas celých prázdnin. Vyhodnotenie sa uskutoční 10.1. 2023. Tešíme sa na Vaše príspevky.