• Novinky

     • Obchody,  dielne a remeselníci v starej Rači
      • Obchody,  dielne a remeselníci v starej Rači

      • Račiansky muzeálny spolok opäť ponúkol žiakom a študentom zaujímavú výstavu  "Obchody,  dielne a remeselníci v starej Rači", ktorá sa konala v Červenej lisovni NKD. Zahŕňala prehľad obchodníkov a remeselníkov, ich obchodov a dielní v starej Rači. Deti videli ukážky práce krajčírov, kožušníkov, obuvníkov, čižmárov, ale aj remeselníkov - kováčov, debnárov, murárov a ich nástroje a náradia. Súčasťou bola aj výstava obrazov starej Rače račianskeho maliara Vojtecha Polakoviča.

     • V.A Duchovno-integračný pobyt
      • V.A Duchovno-integračný pobyt

      • Teambuildingovými aktivitami, spoločnou modlitbou, súťažami, futbalom, badmintonom boli naplnené dni triedy 5.A počas duchovno-integračného pobytu v Beckove od 10. do 12. októbra. Čakalo ich aj prekvapenie v Kočovciach, kde sa mohli povoziť na koni. Milú spoločnosť počas pobytu im robili aj kláštorný pes Lajoš, kocúr Muro a zajačiky.  Vrátili sa domov s peknými zážitkami a s túžbou ešte raz a na viac dní pobudnúť na tomto krásnom mieste Slovenska.

     • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • Minulý týždeň naši šiestaci posilňovali svojho ducha a utužovali triedny kolektív v kláštore u bratov františkánov v Beckove. Počas troch dní absolvovali viacero tímových aktivít, sväté omše a aj prehliadku hradu Beckov, kde sa dozvedeli zaujímavosti o jeho histórii a na záver si zahrali spoločenské hry v hradnej herni. O duchovný program s postarali bratia františkáni, ktorí nám na záver ukázali aj svoju záhradu a zvieratká.

     • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • V dňoch 29. – 30. septembra sa žiaci triedy príma zúčastnili duchovno-integračného pobytu v Beckove. V tomto čase si žiaci mohli prehĺbiť svoj vzťah s Bohom prostredníctvom modlitby, svätej omše, lepšie sa spoznať a zažiť veľa nových zážitkov. Prežili sme spolu krásny čas, za ktorý sme veľmi vďační a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle

     • Testovanie pohybových predpokladov
      • Testovanie pohybových predpokladov

      • V piatok 23.9. sa na našej škole uskutočnil športový deň pre žiakov tretích ročníkov, išlo o testovanie pohybových predpokladov. Pre žiakov boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré si mohli vyskúšať. A to predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4 x 10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Žiakom sa športový deň páčil a podali skvelé výkony.

     • Noc výskumníkov
      • Noc výskumníkov

      • Piatkové  podujatie  Noc výskumníkov prilákalo do priestorov Starej tržnice študentov kvinty a sexty. Dozvedeli sa, ako je možné zviditeľniť elektrický prúd, že je IN vedieť o výskume autizmu. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali, aké je to držať v rukách chirurgické nástroje a pokúsili sa s nimi urobiť prvé stehy. Mnohých zaujal stánok, kde bolo možné nazrieť do práce laborantov testujúcich toxické účinky látok na živé organizmy. Projekty študentov, ktoré budú vystavené v blízkej budúcnosti na nástenke na treťom poschodí, vám povedia viac.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • V pondelok, 26. 9. naši učitelia pripravili pre žiakov v budove na Čachtickej celoškolský kvíz. Kolektívy tried na chodbách hľadali odpovede na zaujímavé otázky o európskych jazykoch. Hodnotila sa rýchlosť aj správnosť. Kvíz vyhrala trieda VIII. A, ktorá získala deň bez domácich úloh a sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a nadšenie!

     • Výtvarná súťaž
      • Výtvarná súťaž

      • 🌍Svetová organizácia UNESCO otvára priestor pre mladých umelcov a filmových nadšencov z celého sveta prostredníctvom súťaže s maskotom Patrimonito.

       📣Projekt Patrimonito International Storyboard Competition 2022 je založený na princípe „mladí pre mladých“ a zaoberá sa problematikou klimatických zmien a ich vplyvu na svetové dedičstvo ako celok. 

       🏅Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež vo veku od 12 do 18 rokov vytvorením vlastnoručne kresleného storyboardu. Najlepší nápad, ktorý vyberie odborná porota dostane podobu animovaného filmu a pozrieť si ho budú môcť ľudia na celom svete. 

       Informácie o súťaži: https://whc.unesco.org/en/patrimonito-2022/ a osobne u p. uč. Rusinovej

     • Otvorené hodiny CLIL
      • Otvorené hodiny CLIL

      • Milí rodičia,

       v rámci systému Clil sme si pre vás pripravili malú ukážku hodín s lektorom. Účelom videa je ukázať terajším, ale aj budúcim záujemcom ako prebieha hodina s lektorom, a tak bližšie priblížiť priebeh hodín.​​​​​​​

     • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
      • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

      • POMÔŽME SI NAVZÁJOM!

       TERMÍN: OD 5. 9. DO 9. 9. 2022

       MIESTO KONANIA: VESTIBUL (1. stupňa ZŠ/budovy GYM)

       ZBIERAME:

       • ČISTÉ A ZACHOVALÉ ŠKOLSKÉ POMÔCKY (ŠKOLSKÉ TAŠKY, PERAČNÍKY, VRECKÁ NA ÚBORY ATĎ.)
       • ÚPLNE NOVÉ POMÔCKY (ZOŠITY, PÍSACIE A VÝTVARNÉ POTREBY A POD.)

       POMOC POPUTUJE TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ – RODINÁM V NÚDZI. ĎAKUJEME!