• O nás

     • Lasallian

     • Sme dobrovoľné občianske združenie rodičov, učiteľov, vychovávateľov a priateľov lasallianskej mládeže, ktorej súčasťou sú aj žiaci Spojenej školy de La Salle. Našim hlavným cieľom je v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a vychovávateľmi žiakov Spojenej školy de La Salle rozvíjať osobnosť každého žiaka vytváraním podmienok a možností pre jeho rast a sebarealizáciu. Našou hlavnou činnosťou je realizácia a podpora aktivít pre žiakov Spojenej školy de La Salle v oblasti športu, kultúry a spoločenského života. Podporujeme a finančne sa podieľame na humanitných, charitatívnych, vzdelávacích a duchovných aktivitách Spojenej školy de La Salle. Spolupracujeme s katolíckou rehoľou-Inštitút školských bratov a s ostatnými zložkami lasallianskej rodiny stotožňujeme sa s ich cieľom vychovávať mladých, statočných občanov a dobrých kresťanov v duchu kresťanských a demokratických zásad a noriem.

      Predsedníctvo občianskeho združenia LASALLIAN:

      Predseda

      Zuzana Kazmer

      Podpredseda

      br. Peter Magáč 

      Členovia predsedníctva

      Zuzana Kijacová 

      Mária Veleg

      Beáta Lužicová

      Gabriela Grochová 

      Katarína Bundzelová