Školský psychológ

Mgr. Alexandra Mravcová

Aj v tomto školskom roku 2017/2018 som k dispozícii žiakom Spojenej školy ako i rodičom a učiteľom, ktorí hľadajú radu či podporu pri riešení rôznych osobnostných, emocionálnych, výchovných alebo vzdelávacích problémov. Pracujem prevažne individuálnym štýlom s pozitívnym prístupom s prvkami terapie. Podľa potreby robím orientačnú diagnostiku, navštevujem triedy, rozprávam sa s deťmi a učiteľmi, snažím sa im pomôcť, či vypočuť čo mi chcú komunikovať. Na škole zastávam aj funkciu výchovného poradcu, poskytujem poradenstvo v rámci výberu budúcej školy, povolania. Intenzívne spolupracujem s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Vajnorskej ulici č. 98 v Bratislave. Všetkých záujemcov o moje psychologické služby pozývam na konzultácie, na ktoré sa môžu objednať mailom na:

psycholog@lasalle.sk

v konzultačných dňoch: utorok:    9.00-15.30

                                       streda:    9.00-14.00

                                       štvrtok:   9.00-14.00

Mgr. Alexandra Mravcová

školská psychologička

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria