Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jacek Chaciński brJ Rozvrh
Riaditeľ
chacinski@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Eva Baračková BaE Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV.A
barackova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Martin Forisch FoM Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: Oktáva
forisch@lasalle.sk
 
 
Mgr. Peter Magáč brP Rozvrh
Zástupca
magac@lasalle.sk
 
 
Mgr. Dominika Beňová BeD Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia
benova@lasalle.sk
 
 
PhDr. Klaudia Beránková beK Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta
 
 
Mgr. Slávka Breierová BrS Rozvrh
Učiteľka
breierova@lasalle.sk
 
 
Bc. Andrea Bučeková BuA Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.A
bucekova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Marek Budaj BuM Rozvrh
Učiteľ
budaj@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lýdia Čeledová ČeL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
celedova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD. HaL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Prima
hamplova@lasalle.sk
 
 
Ing. Iveta Divoková DiI Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta
divokova@lasalle.sk
 
 
Friedrich Dornhofer brH Rozvrh
Lektor
dornhofer@lasalle.sk
 
 
Mgr. Maciej Dziambor brM Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvarta
dziambor@lasalle.sk
 
 
Mgr. Monika Farkašová seD Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
farkasova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Grzegorz Fietko brG Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvinta
fietko@lasalle.sk
 
 
Ing. Slávka Grambličková GrS Rozvrh
Učiteľka
gramblickova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Mária Hodžová HoM Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
hodzova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Iveta Hudecová HuI Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
hudecova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľubica Ivančíková IvĽ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
ivancikova@lasalle.sk
Foto Mgr. Mariana Jurašková JuM Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
kuzmova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Miroslava Jurčová seL Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
jurcova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Jana Kišová KiJ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
kisova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Judita Klubníková KlJ Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV.B
marettova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Zuzana Krásna KrZ Učiteľka
krasna@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Lendacká LeA Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.A
lendacka@lasalle.sk
 
 
Eva Marianková MaE Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.A
mariankova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Michal Medrický MdM Rozvrh
Učiteľ
medricky@lasalle.sk
 
 
Mgr. Marek Meňhard MeM Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.A
menhard@lasalle.sk
 
 
PhDr. Margita Miháliková MiM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
gitka@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Mihalkovičová MiA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
agneska@lasalle.sk
 
 
Mgr. Barbora Mitterová MiB Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
mitterova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Alexandra Mravcová MrA Rozvrh
Školská psychológička
psycholog@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Nemcová NeJ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
nemcova@lasalle.sk
 
 
Bc. Mária Nováková NMa Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: I.B
maria.novakova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Miriam Nováková NoM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda
novakova@lasalle.sk
 
 
RNDr. Zora Pajtinková PaZ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
pajtinkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Pekná PeA Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Septima
 
 
Mgr. Jana Popovičová PoJ Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
popovicova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Mária Pundir PuM Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
pundir@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľubica Rompfová RoL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.G
rompfova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Satková SaL Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV.A
satkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Smrtičová SmA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
smrticova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lenka Stanová StL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.G
stanova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lívia Szakszonová SzL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta
szakszonova@lasalle.sk
 
 
RNDr. Klára Šinková ŠiK Rozvrh
Učiteľka
sinkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Štefanovičová ŠtJ Rozvrh
Učiteľka
stefanovicova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Šuňavská seI Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.B
sunavska@lasalle.sk
 
 
Mgr. Marcela Tejbusová TeM Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.B
tejbusova@lasalle.sk
 
 
PhDr. Žofia Tholtová ThŽ Rozvrh
Triedna učiteľka: Prima
tholtova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Tkačíková seA Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
tkacikova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Úradníčková UrJ Učiteľka
uradnickova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Dana Vargová VaD Rozvrh
Špeciálna pedagogička
vargova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Klaudia Veselá VeK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Vlkovičová VlD Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta
vlkovicova@lasalle.sk

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria