Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Jacek Chaciński brJ Riaditeľ
chacinski@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Eva Baračková BaE Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.A
barackova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Martin Forisch FoM Zástupca
forisch@lasalle.sk
 
 
Mgr. Peter Magáč brP Zástupca
magac@lasalle.sk
 
 
Mgr. Dominika Beňová BeD Učiteľka
Zástupca v triede: Kvarta
benova@lasalle.sk
 
 
PhDr. Klaudia Beránková beK Učiteľka
Zástupca v triede: Kvinta
 
 
Mgr. Slávka Breierová BrS Učiteľka
breierova@lasalle.sk
 
 
Bc. Andrea Bučeková BuA Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV.A
bucekova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lýdia Čeledová ČeL Triedna učiteľka: I.A
celedova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD. HaL Učiteľka
Zástupca v triede: Sekunda
hamplova@lasalle.sk
 
 
Ing. Iveta Divoková DiI Učiteľka
Zástupca v triede: Sexta
divokova@lasalle.sk
 
 
Friedrich Dornhofer brH Lektor
dornhofer@lasalle.sk
 
 
Mgr. Maciej Dziambor brM Triedny učiteľ: Kvinta
dziambor@lasalle.sk
 
 
Mgr. Katarína Ečeryová Triedna učiteľka: III.B
ecerykaca1@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Farkašová seD Učiteľka
farkasova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Grzegorz Fietko brG Triedny učiteľ: Sexta
fietko@lasalle.sk
 
 
Ing. Slávka Grambličková GrS Učiteľka
gramblickova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Mária Hodžová HoM Triedna učiteľka: VII.A
hodzova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Iveta Hudecová HuI Triedna učiteľka: I.B
hudecova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľubica Ivančíková IvĽ Triedna učiteľka: II.B
ivancikova@lasalle.sk
Foto Mgr. Mariana Jurašková JuM Triedna učiteľka: IX.A
kuzmova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Miroslava Jurčová seL Triedna učiteľka: Oktáva
jurcova@lasalle.sk
 
 
PaedDr. Jana Kišová KiJ Triedna učiteľka: II.A
kisova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Judita Klubníková KlJ Vychovávateľka
Zástupca v triede: V.B
marettova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Karolína Kováčová Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Krásna KrZ Učiteľka
krasna@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Lendacká LeA Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.A
lendacka@lasalle.sk
 
 
Eva Marianková MaE Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.A
mariankova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Michal Medrický MdM Učiteľ
medricky@lasalle.sk
 
 
Mgr. Marek Meňhard MeM Triedny učiteľ: VIII.A
menhard@lasalle.sk
 
 
PhDr. Margita Miháliková MiM Učiteľka
gitka@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Mihalkovičová MiA Učiteľka
agneska@lasalle.sk
 
 
Mgr. Barbora Mitterová MiB Triedna učiteľka: IV.A
mitterova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Alexandra Mravcová MrA Školská psychológička
psycholog@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Nemcová NeJ Triedna učiteľka: V.A
nemcova@lasalle.sk
 
 
Bc. Mária Nováková NMa Vychovávateľka
Zástupca v triede: II.B
maria.novakova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Miriam Nováková NoM Učiteľka
Zástupca v triede: Tercia
novakova@lasalle.sk
 
 
RNDr. Zora Pajtinková PaZ Triedna učiteľka: III.G
pajtinkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Pekná PeA Učiteľka
Zástupca v triede: Oktáva
 
 
Mgr. Jana Popovičová PoJ Triedna učiteľka: Tercia
popovicova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Mária Pundir PuM Triedna učiteľka: V.B
pundir@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľubica Rompfová RoL Triedna učiteľka: Prima
rompfova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Satková SaL Vychovávateľka
Zástupca v triede: V.A
satkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Smrtičová SmA Triedna učiteľka: IV.B
smrticova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lenka Stanová StL Triedna učiteľka: VI.A
Zástupca v triede: III.G
stanova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Lívia Szakszonová SzL Učiteľka
Zástupca v triede: Septima
szakszonova@lasalle.sk
 
 
RNDr. Klára Šinková ŠiK Učiteľka
sinkova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Štefanovičová ŠtJ Učiteľka
stefanovicova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Anna Šuňavská seI Vychovávateľka
Zástupca v triede: IV.B
sunavska@lasalle.sk
 
 
Mgr. Marcela Tejbusová TeM Vychovávateľka
Zástupca v triede: III.B
tejbusova@lasalle.sk
 
 
PhDr. Žofia Tholtová ThŽ Triedna učiteľka: Sekunda
tholtova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Tkačíková seA Triedna učiteľka: Kvarta
tkacikova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Jana Úradníčková UrJ Učiteľka
uradnickova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Dana Vargová VaD Špeciálna pedagogička
vargova@lasalle.sk
 
 
Mgr. Klaudia Veselá VeK Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Vlkovičová VlD Triedna učiteľka: Septima
vlkovicova@lasalle.sk

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria