• Aktualizovaný zoznam krúžkov

  Aktualizovaný zoznam krúžkov
 • Začiatok roka - zmena

  Začiatok roka - zmena

  Z dôvodu nepriaznivého počasia budú v utorok 04.09.2018 triednické hodiny a od stredy 05.09.2018 sa bude vyučovať podľa rozvrhu

  triedný aktív pre prváčikov (I.A a I.B) bude v utorok 04.09.2018 o 16 hod. 30.

 • Prihlásenie sa do jedálne

  Prihlásenie sa do jedálne

  Vážení rodičia,

  záujem o stravovanie svojich detí v školskom roku 2018/2019 je potrebné prihlásiť cez internet na adrese: schmidtova@lasalle.sk alebo cez sekretariát školy (počas letných prázdnin v čase od 9,00 do 13,00 hod.).

  Prihlásiť svoje dieťa na obed je nutné aj v prípade, že v minulom školskom roku chodili na stravu. Neprihlásené deti nebudú môcť dostať obed.

  Vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

  Vedúca jedálne

 • KĽÚČ OD PEVNOSTI - Súťaž v Starej Ľubovni

  KĽÚČ OD PEVNOSTI - Súťaž v Starej Ľubovni
 • Športový deň v ŠKD

  Športový deň v ŠKD
 • LASALLIÁNSKY FEST 2018

  LASALLIÁNSKY FEST 2018

  Dňa 9.6.2018 sa v priestoroch Spojenej školy Jána de La Salle v Bratislave uskutočnil tradičný lasalliánsky FEST, ktoréhomyšlienkou je spájať pedagógov, nepedagogických zamestnancov, študentov školy a ich rodičov a vytvoriť tak kresťanské spoločenstvo lásky.

  Deň plný hier, súťaží a kreatívnych aktivít obohatilo vystúpenie známeho pesničkára Mira Jila, po ktorom nasledoval pestrý kultúrny program žiakov školy. O občerstvenie sa postaral Inštitút školských bratov a množstvo dobrovoľníkov, ktorí priniesli svoje domáce koláče na charitatívny predaj.

  Spolu sa vyzbieralo 1 180 EUR. Finančný výťažok z podujatia poputuje do Kamerunu na vzdelávací projekt pre deti v núdzi z kmeňa Baka, ktorý zastrešuje misionár školských bratov Marek Sitkiewicz.

  Aj tohoročný FEST potvrdil, že lasalliánska škola je miestom všestrannej formácie, prehlbovania spoločenstva a misijného úsilia.

  Ďakujeme za Vaše veľké srdce – spoločnými silami sa nám podarilo vyčariť úsmevy na tvárach našich detí, ale aj dať šancu na lepšie vzdelanie najzraniteľnejším detičkám v Kamerune!

 • Návšteva výstavy - Bibiana, 3.A 2.A

  Návšteva výstavy - Bibiana, 3.A 2.A
 • Púť detí do Marianky

  Púť detí do Marianky

  26.5.2018 sme putovali s deťmi do Marianky vyprosiť od Panny Márie mnoho milostí.

  Táto diecézna púť mala názov Panna Mária – citlivá matka k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom. Aj my sa máme stať k nim citliví a prijať ich s láskou medzi seba.

  Na začiatku cesty sme dostali pútničkov s piatimi pútnickými úlohami: modlitba jedného desiatku ruženca, 5-10 min. ticha, na cca. 100-200 m odnesiem druhého na pleciach, na cca. 1 km ponesiem svoj i batoh druhého, napojím druhého vodou (podelím sa s niečím)

  Všetky úlohy sme zvládli, obohatili sme si ich aj o desiatok ruženca Božieho milosrdenstva a deti boli odmenené obrázkami a sladkými dobrotami.

  Po príchode do Marianky sme išli do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sme sa  pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie pútnickú modlitbu.

  Potom sme sa zaregistrovali, odovzdali charitatívne dary, oddýchli si a posilnili sa tradičnými párkami a jahodami, ktoré pre nás prichystali. Od organizátorov sme dostali aj knižočku a magnetickú záložku do knihy s výrokom sv. Jána XXIII.

  Po krátkom oddychu sme pokračovali v aktivitách a katechézach: spev a tanec, stretnutie so slepým človekom, stretnutie s hluchonemým človekom, stretnutie s človekom s Downovým syndrómom, modlitba ruženca.

  Vrcholom púte bola sv. omša s arcibiskupom mons. Jánom Oroshom, ktorí sa osobne pozdravil s niektorými našimi žiakmi, podal si s nimi ruku a dal krížik na čelo.

  Odchádzali sme nadšení a duchovne posilnení.

  Ďakujem všetkým zúčastneným a pozývam aj o rok :)

  Mgr. Judita Klubníková

 • MDD 2018

  MDD 2018
 • SLÁVIK SLOVENSKA

  SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 25.apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018.

  Víťazom srdečne gratulujeme!

  Na 1. mieste sa umiestnila Linda POLAKOVIČOVÁ zo 4.A – v školskom kole.

  V okresnom kole sa tiež umiestnila na 1.mieste.

   V krajskom kole sa umiestnila na krásnom 3. mieste.

  SRDEČNE GRATULUJEME!

 • Lasalliánsky FEST

  Lasalliánsky FEST
 • Naše úspechy v chemických súťažiach

  Naše úspechy v chemických súťažiach

  V tomto školskom roku sme sa po prvýkrát úspešne zapojili do motivačnej súťaže Objavujeme čaro chémie.

  Študenti kvarty Natália Lackóová a Adam Pčola získali  čestné uznania za úspešnú realizáciu pokusov.  

  Veronika Nagyová z 8.A. triedy získala v celoslovenskom hodnotení súťaže krásne 3. miesto.

  Úspešní sme boli aj jednotlivých kolách chemickej olympiády.

  Najprv nás potešili najmladší- študenti kvarty, súťažiaci v D- kategórii. Všetci traja boli najprv úspešní v okresnom kole, zo 16 súťažiacich Natália Lackóová získala 12. miesto, Milan Krajniak získal 8. miesto, Adam Pčola pekné 4. miesto.

  Adam Pčola postúpil do krajského kola, v ktorom sa ako úspešný riešiteľ z 31 súťažiacich umiestnil na 12. mieste.

  Do krajského kola v C- kategórii sa zapojila Viktória Valentová, študentka kvinty. Ako úspešná riešiteľka sa z 30 súťažiacich umiestnila na 14. mieste.

  V B- kategórii bol úspešným riešiteľom na krajskom kole Filip Pristaš, študent sexty, zo 14 súťažiacich sa umiestnil na 12. mieste.

  Na vyhodnotenie motivačnej súťaže Skús pokus, do ktorej sa zapojili študentky kvarty Ester Illéšová, Terezka Šimurdová , Stanka Witkovská, ešte len čakáme.

  Všetkým súťažiacim a úspešným riešiteľom blahoželáme. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Návšteva generálneho predstaveného školských bratov

  Návšteva generálneho predstaveného školských bratov

  V piatok 18. mája 2018 sme mali tú česť privítať vzácnych hostí z Ríma, najvyššieho predstaviteľa Generálnej rady školských bratov, brata Roberta Schielera, generálneho radcu pre región Strednej Európy a Stredomoria, brata Aidana Kittyho a dvoch ďalších členov generálnej rady. V krátkom čase sa hostia stretli s mnohými žiakmi a so všetkými učiteľmi našej školy. Žiaci prvého stupňa so svojimi učiteľmi im pripravili krátky kultúrny program a starší študenti mali možnosť spýtať sa brata Schielera na všetko, čo ich zaujímalo. V srdečnom a neformálnom príhovore k nám učiteľom zase ocenil všetko, čo robíme pre žiakov a povzbudil nás do ďalšej práce.

 • NAŠE ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH

  NAŠE ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH

  Matematická olympiáda

  V okresnom kole Matematickej olympiády bodoval v kategórii Z8 Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miesto z celkového počtu 18 súťažiacich. V kategórii Z7 obsadil 3. miesto Beňačka Juraj (sekunda) z celkového počtu 18 súťažiacich.

  Pytagoriáda

  V okresnom kole Pytagoriády v kategórii P5 bodoval Miklovič Tomáš (V.B), ktorý obsadil 10. miesto z celkového počtu 29 súťažiacich. V kategórii P6 bodoval Knotek Ondrej (príma), ktorý obsadil 5. miesto z celkového počtu 11 súťažiacich. V kategórii P8 bodoval Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miestoTanglmayerová Romina (tercia), ktorá obsadila 8. miesto z celkového počtu 10 súťažiacich.

  Matematický klokan

  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Kovarčík Matúš (V.B), Slivko František (VI.A), Botka Boris (príma), Fedorová Barbora (sekunda), Illéšová Judita (sekunda), Beňačka Juraj (sekunda), Tomaškovič Martin (sekunda), Jonásová Katarína (sekunda), Turóciová Katarína (kvarta), Pristaš Filip (sexta), Hradský Pavol (sexta), Zaťko Tomáš (septima).

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. 

 • Výsledky prijímacích skúšok do triedy Príma pre školský rok 2018/2019

  Výsledky prijímacích skúšok do triedy Príma pre školský rok 2018/2019


 • Riaditeľské voľno pre gymnázium

  Riaditeľské voľno pre gymnázium

  21. - 23. mája 2018 má celé gymnázium riaditeľské voľno z dôvodu konania ústnej časti maturitných skúšok.

 • 4.A a 4.B na návšteve u hasičov

  4.A a 4.B na návšteve u hasičov
 • Informácie pre záujemcov o štúdium na osemročné gymnázium

  Informácie pre záujemcov o štúdium na osemročné gymnázium

  Vážení rodičia,

  dnes sme dostali výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia.

  V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 17.

  vedenie školy

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční v dňoch:

  20. apríla (v piatok) od 14.30 do 18.00 hod.

  21. apríla (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.

  Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • rodný list dieťaťa

  Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník a žiadosť (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - splnomocnenie (stiahnúť tu). Ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný.

  Podľa záujmu otvoríme aj bilingválnu triedu

  V školskom roku 2018/2019 otvárame aj anglické bilingválne triedy v 1. ročníku. Program 7 hodín angličtiny za týždeň v bilingválnej triede sa skladá z:

  1. Povinné vyučovanie - 2 hodiny/týždeň
   V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením slovenských učiteľov anglického jazyka.
  2. CLIL metóda - 5 hodín/týždeň

  Intenzívny prístup v rozsahu 5 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je založená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z daného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika (1hod.), výtvarná výchova (1 hod.), telesná výchova (1 hod.) a popoludní anglický klub (2 hod.)

  Dôležité informácie:

  • 5 hod. týždenne s anglickým lektorom (native speaker),
  • učíme metódou CLIL (učenie jazyka cez iné predmety),
  • kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom zážitkové učenie a projektová práca,
  • neustále sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu,
  • anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

  Uvedený anglický program je spoplatnený sumou 80 € mesačne.

 • Deň vody 22. 3. 2018

  Deň vody 22. 3. 2018

  Dňa 22.03 sme oslávili DEŇ VODY, obliekli sme si modré tričká, urobili si zdravý nápoj - vodu s citrónom, pozreli náučný film o vode, zasúťažili sme si a urobili sme si výzdobu o vode na dvere. :)    

  Mitterová

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria