• Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí
 • Mikulášske predstavenie pre seniorov v Rači

  Mikulášske predstavenie pre seniorov v Rači

  Čas Adventu nás robí citlivejšími na potreby iných ľudí – a tak sa naša škola SŠ de La Salle rozhodla spestriť predvianočný čas dôchodcom, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači.

  Dňa 6.12.2017 si deti z 1.A, 3.A, 4.A a 7.A pod vedením pani učiteliek Kišovej, Mitterovej a Lendackej pripravili milý program plný folklóru a vianočnej atmosféry a vystúpili s ním v zariadení pre seniorov. Po predstavení rozdal Mikuláš darčeky všetkým obyvateľom domov a tí si na záver zaspievali s našimi deťmi koledu Tichá noc.

  Kultúrny program bol obdarený veľkým potleskom a deti hriala v srdiečkach radosť z toho, že ich vystúpenie vyčarovalo dôchodcom úsmev na tvár.

 • Vianočná súťaž

  Vianočná súťaž

  20. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila Vianočná súťaž. Cieľom tejto súťaže bolo, aby si každá trieda vyzdobila triedu. 

  Za ZŠ vyhrala trieda VIII. A a za gymnázium kvarta

 • Vianočné pečenie

  Vianočné pečenie

  ŠKD 1.A

  Anna Lendacká

 • Vianočná akadémia 2017

  Vianočná akadémia 2017
 • Vianočné pečenie

  Vianočné pečenie

  Pracovné vyučovanie 4.B

  Anna Lendacká

 • Primatrikulácia

  Primatrikulácia

  24. 11. 2017

  Fotoalbum:

  Primatruikulacia_24.11.2017

   

 • Kam poputujú peniaze z adventných dielní?

  Kam poputujú peniaze z adventných dielní?

  Aj tento rok podporíme dobrú vec - charitatívny projekt ADOPCIA NA DIAĽKU. Naša škola cez tento projekt podporuje už niekoľko rokov dievča Sonu Bornéus z Haiti. Každým zakúpeným kupónom počas vianočných dielní podporíme túto našu kamarátku, ktorá vďaka nášmu príspevku môže úspešne študovať.

  Projekt Slovenskej katolíckej charity ADOPCIA NA DIAĽKU v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do projektu, sa stáva adoptívnym rodičom, môže sledovať rast "svojho" dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných príspevkov (hradených podľa rozhodnutia darcu mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne) na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené.

  Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy, zabezpečenie liekov, ale aj na drobné vianočné darčeky a zorganizovanie školského výletu či letného tábora.

  Projekt prebieha už v siedmych krajinách: v Indii (od roku 1996), Albánsku (2005), na Haiti, vo Vietname (od roku 2011), v Ugande a v Kazachstane (od roku 2013). Na Ukrajine začali s projektom v roku 2014. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.

  Mgr. Mariana Jurašková

 • Pečenie vianočných oblátok

  Pečenie vianočných oblátok

  Pečenie vianočných oblátok, pracovne vyučovanie 4.A

   Mgr.Tejbusová

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
  18. 12. 2017
 • Adventné dielne

  Adventné dielne
 • Deň v tričku

  Deň v tričku

  Dňa 13.12.2017 v stredu sa na našej škole v rámci boja proti stresu uskutoční ďalší veľmi špeciálny deň. Tento krát to bude deň v tričku. Deň, ktorý sa už na našej škole niekoľkokrát konal, bude tento raz iný, prečo? Pretože trieda, v ktorej bude čo najviac žiakov oblečených v našom De la Salle tričku, môže vyhrať špeciálnu odmenu, aká tu ešte nebola. Vyhodnotenie bude prebiehať tajne, preto všetkým triedam odporúčame, aby boli žiaci oblečení v tričku celý deň.

 • Triedne aktívy

  Triedne aktívy

  Vážení rodičia,

  dňa 12.12.2017 sa od 16:30 do 18:30 budú na II.stupni ZŠ a gymnáziu konať konzultačné triedne aktívy.

  Prosíme, aby ste sa na konzultácie nahlásili prostredníctvom našej edupage.

 • Exkurzia v SAV

  Exkurzia v SAV

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017- naša exkurzia v Slovenskej akadémii vied.

  My, študenti tried sexta, septima a II.G. sme sa v utorok 7. novembra 2017 zúčastnili zaujímavej exkurzie v Ústave anorganickej chémie SAV.

  Počas exkurzie sme mali možnosť nahliadnuť do laboratórií a oboznámiť sa  s prácou a výskumom tamojších vedeckých pracovníkov. Zaujalo nás ako jednoducho  a s akou radosťou nám vysvetlili niektoré tajomstvá anorganickej chémie. V šiestich laboratóriách sme sa postupne najmä prostredníctvom praktických ukážok a  pútavých experimentov dozvedeli viac o redoxných reakciách, o modifikáciách ílov, o využití a vlastnostiach tekutého dusíka a infračerveného žiarenia, keramiky, o elektrónovom mikroskope a vplyve UV žiarenia na kvapaliny - zmene farby a vyžarovaní svetla.

  Vedeli ste, že po zaliatí niektorých látok vodným sklom môže v nádobe vzniknúť „korálový útes“? Alebo, že po ožiarení niektorých nápojov napr. Tonicu sa tieto rozsvietia namodro? Alebo, že plášte raketoplánov sú pokryté keramikou, samozrejme špeciálne opracovanou?

  Na exkurzii sme získali nové a užitočné informácie. Tešíme sa na ďalšie a túto vám odporúčame.

 • Vianočná tvorivá dielňa

  Vianočná tvorivá dielňa

  Ako každý rok, i tento, práve na Mikuláša sme vytvárali krásne Vianočné pohľadnice, ktorými deti obdarovali svojich blízkych.

  3.A, Andrea Bučeková

 • Vianočné pečenie - 3.A

  Vianočné pečenie - 3.A

  3.A rozvoňala celú školu vôňou sladkej vanilky. Piekli sme vianočné koláčiky, na ktorých sme si spoločne pochutili.

  Andrea Bučekova 

 • Posvätenie adventných vencov - 1. stupeň ZŠ

  Posvätenie adventných vencov - 1. stupeň ZŠ
 • Zábavné popoludnie v ŠKD 4.A

  Zábavné popoludnie v ŠKD 4.A
 • Pečenie na pracovnom vyučovaní

  Pečenie na pracovnom vyučovaní

  4.A

  Mgr. M. Trejbusová

 • Okresný turnaj vo vybíjanej 4.A, 4.B

  Okresný turnaj vo vybíjanej 4.A, 4.B

  Mgr. M. Tejbusová

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria