• NAŠE ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH

  NAŠE ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH

  Matematická olympiáda

  V okresnom kole Matematickej olympiády bodoval v kategórii Z8 Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miesto z celkového počtu 18 súťažiacich. V kategórii Z7 obsadil 3. miesto Beňačka Juraj (sekunda) z celkového počtu 18 súťažiacich.

  Pytagoriáda

  V okresnom kole Pytagoriády v kategórii P5 bodoval Miklovič Tomáš (V.B), ktorý obsadil 10. miesto z celkového počtu 29 súťažiacich. V kategórii P6 bodoval Knotek Ondrej (príma), ktorý obsadil 5. miesto z celkového počtu 11 súťažiacich. V kategórii P8 bodoval Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miestoTanglmayerová Romina (tercia), ktorá obsadila 8. miesto z celkového počtu 10 súťažiacich.

  Matematický klokan

  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Kovarčík Matúš (V.B), Slivko František (VI.A), Botka Boris (príma), Fedorová Barbora (sekunda), Illéšová Judita (sekunda), Beňačka Juraj (sekunda), Tomaškovič Martin (sekunda), Jonásová Katarína (sekunda), Turóciová Katarína (kvarta), Pristaš Filip (sexta), Hradský Pavol (sexta), Zaťko Tomáš (septima).

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. 

 • Výsledky prijímacích skúšok do triedy Príma pre školský rok 2018/2019

  Výsledky prijímacích skúšok do triedy Príma pre školský rok 2018/2019


 • Riaditeľské voľno pre gymnázium

  Riaditeľské voľno pre gymnázium

  21. - 23. mája 2018 má celé gymnázium riaditeľské voľno z dôvodu konania ústnej časti maturitných skúšok.

 • 4.A a 4.B na návšteve u hasičov

  4.A a 4.B na návšteve u hasičov
 • Informácie pre záujemcov o štúdium na osemročné gymnázium

  Informácie pre záujemcov o štúdium na osemročné gymnázium

  Vážení rodičia,

  dnes sme dostali výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia.

  V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 17.

  vedenie školy

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční v dňoch:

  20. apríla (v piatok) od 14.30 do 18.00 hod.

  21. apríla (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.

  Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • rodný list dieťaťa

  Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník a žiadosť (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - splnomocnenie (stiahnúť tu). Ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný.

  Podľa záujmu otvoríme aj bilingválnu triedu

  V školskom roku 2018/2019 otvárame aj anglické bilingválne triedy v 1. ročníku. Program 7 hodín angličtiny za týždeň v bilingválnej triede sa skladá z:

  1. Povinné vyučovanie - 2 hodiny/týždeň
   V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením slovenských učiteľov anglického jazyka.
  2. CLIL metóda - 5 hodín/týždeň

  Intenzívny prístup v rozsahu 5 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je založená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z daného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika (1hod.), výtvarná výchova (1 hod.), telesná výchova (1 hod.) a popoludní anglický klub (2 hod.)

  Dôležité informácie:

  • 5 hod. týždenne s anglickým lektorom (native speaker),
  • učíme metódou CLIL (učenie jazyka cez iné predmety),
  • kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom zážitkové učenie a projektová práca,
  • neustále sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu,
  • anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

  Uvedený anglický program je spoplatnený sumou 80 € mesačne.

 • Deň vody 22. 3. 2018

  Deň vody 22. 3. 2018

  Dňa 22.03 sme oslávili DEŇ VODY, obliekli sme si modré tričká, urobili si zdravý nápoj - vodu s citrónom, pozreli náučný film o vode, zasúťažili sme si a urobili sme si výzdobu o vode na dvere. :)    

  Mitterová

 • 2.A a 3.A na výstave v Bibiane

  2.A a 3.A na výstave v Bibiane

  Dňa 15.3. Sme sa s deťmi 2.A a 3.A v rámci ŠKD vybrali na interaktívnu výstavu do domu umenia Bibiana. Výstava sa nám vsetkym veľmi páčila a určite Bibianu navštívime aj nabuduce.

 • Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN.

  Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle.

  Ako vy môžete podporiť finančne a nefinančne túto benefíciu?

  • zakúpením si vstupenky s účasťou na akcii – časť z ceny vstupenky je vyčlenená na benefíciu

  • rezerváciu vstupeniek na akciu je potrebné urobiť do 9.4.2018 na stránke www.rezervovane.sk

  • po rezervácii vykonajte platbu za vstupenku najneskôr do 4 pracovných dní na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156 podľa pokynov uvedených na stránke www.rezervovane.sk

  .• zakúpením si vstupenky bez účasti na akcii – celá suma z ceny vstupenky je určená na benefíciu• platbu za vstupenku urobte bez rezervácie a na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť text: "benefičné stretnutie". Variabilný symbol prosím neuvádzajte.

  • v prípade, že nemáte možnosť urobiť platbu za vstupenky cez internet banking alebo vkladom na účet, môžete platbu uhradiť na sekretariáte školy (br. Peter Magáč).• zakúpením tombolového lístka – celá časť takto získaných finančných prostriedkov je určená na benefíciu• vložením cien do tomboly – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás na lasallian@lasalle.sk  alebo ceny priamo odovzdajte na sekretariáte školy do 13.4.2018

  • prípravou drobného občerstvenia na akciu (napečením slaných alebo sladkých koláčikov a pod.) – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás prosím na lasallian@lasalle.sk 

  SRDEČNE ĎAKUJEME za Vašu finančnú a nefinančnú podporu!

 • Veľkonočný kvíz

  Veľkonočný kvíz

  21.3. 2018 si zmerali vedomosti o Veľkej noci žiaci z tretieho a štvrtého ročníka.

  Prvé miesto získali 2 skupiny chlapcov s rovnakým počtom bodov zo 4. B a 3. B. Druhé miesto zmiešaná skupina z 3. A. Tretie miesto 2 skupiny dievčat zo 4. A a 4. B.

  Žiaci boli odmenení potleskom aj peknými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujem a víťazom gratulujem.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Exkurzia: Miestna knižnica - Rača

  Exkurzia: Miestna knižnica - Rača

  1.3.2018 3. B a 4.B navštívila Miestnu knižnicu Bratislava - Rača na Žarnovickej ulici. Privítala nás milá pani a urobila nám prednášku, do ktorej aktívne zapájala aj deti. Potom nás previedla knižnicou. Deti si mohli vybrať knižky a čítať si ich. Na záver sme dostali sladkú odmenu. ĎAKUJEME.

  Mgr. sestra Anna Šuňavská a Mgr. Judita Klubníková

 • Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ

  Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ
 • Bavme bratislavské deti športom

  Bavme bratislavské deti športom

  Bavme bratislavské deti športom - zašportovať si boli aj naši žiaci prvého stupňa. Mgr. Tejbusová

 • 2.B sa teší na jar

  2.B sa teší na jar
 • Beseda so záchranárom

  Beseda so záchranárom

  Vo štvrtok 15. marca popoludní vošiel do budovy ZŠ ZÁCHRANÁR.

  Našťastie, nikto nepotreboval jeho pomoc. Prišiel na besedu so štvrtákmi. Pútavo rozprával o náročnom povolaní záchranárov, preveril vedomosti detí z prírodovedy a názorne ukázal ako podať pomocnú ruku pri niektorých úrazoch. Žiaci si vyskúšali, ako zafixovať zlomeninu, ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, ako fungujú nosidlá....

  Získali veľa zaujímavých a užitočných informácií.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV 2. stupňa ZŠ

  OZNAM PRE ŽIAKOV 2. stupňa ZŠ

  Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 - 2018.

  Žiaci 6.A, 7.A a 8.A majú riaditeľské voľno.

  Žiaci 5.A a 5.B sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu.

 • Divadlo v Škd

  Divadlo v Škd
 • Exkurzia v ÚĽUVe - 4.A

  Exkurzia v ÚĽUVe - 4.A

  V piatok 23.februára popoludní sa žiaci 4.A vybrali na exkurziu do Ústredia ľudovo-umeleckej výroby na Obchodnej ulici.

  V rôznych remeselníckych dielňach videli nielen výrobky,ale oboznámili sa aj s materiálom, postupom a nástrojmi,ktoré sa na zhotovenie jednotlivých predmetov používajú.

  Lektorka nám ukázala ako fungujú krosná,majstrovstvo drotárov, rezbárov i hrnčiarov. Učarovala nám aj paličková čipka.

  Ľudmila Satková

 • Úspech na Dejepisnej olympiáde

  Úspech na Dejepisnej olympiáde

  15. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili 10. ročníka okresného kola Dejepisnej olympiády.

  V kategórii C obsadil Timotej Augustín Schwab (Kvarta) 3. miesto a Cyril Beňačka (Kvarta) 5. miesto.

  V kategórii E 1. miesto obsadili Juliana Haverlová (Sekunda) a 2. miesto Tereza Lizáková (Sekunda), a tým si vyslúžili postup do krajského kola Dejepisnej olympiády.

  Blahoželáme :)

 • VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  Tak a máme tu pôst a s ním blížiacu sa Veľkú noc. V tomto období Spojená škola de La Salle organizuje charitatívnu zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, zachovalej pánskej obuvi, pánskych kabátov a vetroviek, uterákov a osúšok  a sladkostí pre účely domova „Betlehem“ sestier Matky Terezy z Kalkaty.  Sestry sa starajú o ľudí bez domova, chorých z ulice o deti a rodiny v núdzi.

  Dary môžete odovzdať do košov, prípadne krabíc, každý deň pri príchode do školy až do 23.3.2018.

  Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.“ ​​​​​​​

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria