• Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN.

  Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle.

  Ako vy môžete podporiť finančne a nefinančne túto benefíciu?

  • zakúpením si vstupenky s účasťou na akcii – časť z ceny vstupenky je vyčlenená na benefíciu

  • rezerváciu vstupeniek na akciu je potrebné urobiť do 9.4.2018 na stránke www.rezervovane.sk

  • po rezervácii vykonajte platbu za vstupenku najneskôr do 4 pracovných dní na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156 podľa pokynov uvedených na stránke www.rezervovane.sk

  .• zakúpením si vstupenky bez účasti na akcii – celá suma z ceny vstupenky je určená na benefíciu• platbu za vstupenku urobte bez rezervácie a na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť text: "benefičné stretnutie". Variabilný symbol prosím neuvádzajte.

  • v prípade, že nemáte možnosť urobiť platbu za vstupenky cez internet banking alebo vkladom na účet, môžete platbu uhradiť na sekretariáte školy (br. Peter Magáč).• zakúpením tombolového lístka – celá časť takto získaných finančných prostriedkov je určená na benefíciu• vložením cien do tomboly – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás na lasallian@lasalle.sk  alebo ceny priamo odovzdajte na sekretariáte školy do 13.4.2018

  • prípravou drobného občerstvenia na akciu (napečením slaných alebo sladkých koláčikov a pod.) – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás prosím na lasallian@lasalle.sk 

  SRDEČNE ĎAKUJEME za Vašu finančnú a nefinančnú podporu!

 • Veľkonočný kvíz

  Veľkonočný kvíz

  21.3. 2018 si zmerali vedomosti o Veľkej noci žiaci z tretieho a štvrtého ročníka.

  Prvé miesto získali 2 skupiny chlapcov s rovnakým počtom bodov zo 4. B a 3. B. Druhé miesto zmiešaná skupina z 3. A. Tretie miesto 2 skupiny dievčat zo 4. A a 4. B.

  Žiaci boli odmenení potleskom aj peknými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujem a víťazom gratulujem.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Exkurzia: Miestna knižnica - Rača

  Exkurzia: Miestna knižnica - Rača

  1.3.2018 3. B a 4.B navštívila Miestnu knižnicu Bratislava - Rača na Žarnovickej ulici. Privítala nás milá pani a urobila nám prednášku, do ktorej aktívne zapájala aj deti. Potom nás previedla knižnicou. Deti si mohli vybrať knižky a čítať si ich. Na záver sme dostali sladkú odmenu. ĎAKUJEME.

  Mgr. sestra Anna Šuňavská a Mgr. Judita Klubníková

 • Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ

  Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ
 • Bavme bratislavské deti športom

  Bavme bratislavské deti športom

  Bavme bratislavské deti športom - zašportovať si boli aj naši žiaci prvého stupňa. Mgr. Tejbusová

 • 2.B sa teší na jar

  2.B sa teší na jar
 • Beseda so záchranárom

  Beseda so záchranárom

  Vo štvrtok 15. marca popoludní vošiel do budovy ZŠ ZÁCHRANÁR.

  Našťastie, nikto nepotreboval jeho pomoc. Prišiel na besedu so štvrtákmi. Pútavo rozprával o náročnom povolaní záchranárov, preveril vedomosti detí z prírodovedy a názorne ukázal ako podať pomocnú ruku pri niektorých úrazoch. Žiaci si vyskúšali, ako zafixovať zlomeninu, ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, ako fungujú nosidlá....

  Získali veľa zaujímavých a užitočných informácií.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV 2. stupňa ZŠ

  OZNAM PRE ŽIAKOV 2. stupňa ZŠ

  Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 - 2018.

  Žiaci 6.A, 7.A a 8.A majú riaditeľské voľno.

  Žiaci 5.A a 5.B sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu.

 • Divadlo v Škd

  Divadlo v Škd
 • Exkurzia v ÚĽUVe - 4.A

  Exkurzia v ÚĽUVe - 4.A

  V piatok 23.februára popoludní sa žiaci 4.A vybrali na exkurziu do Ústredia ľudovo-umeleckej výroby na Obchodnej ulici.

  V rôznych remeselníckych dielňach videli nielen výrobky,ale oboznámili sa aj s materiálom, postupom a nástrojmi,ktoré sa na zhotovenie jednotlivých predmetov používajú.

  Lektorka nám ukázala ako fungujú krosná,majstrovstvo drotárov, rezbárov i hrnčiarov. Učarovala nám aj paličková čipka.

  Ľudmila Satková

 • Úspech na Dejepisnej olympiáde

  Úspech na Dejepisnej olympiáde

  15. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili 10. ročníka okresného kola Dejepisnej olympiády.

  V kategórii C obsadil Timotej Augustín Schwab (Kvarta) 3. miesto a Cyril Beňačka (Kvarta) 5. miesto.

  V kategórii E 1. miesto obsadili Juliana Haverlová (Sekunda) a 2. miesto Tereza Lizáková (Sekunda), a tým si vyslúžili postup do krajského kola Dejepisnej olympiády.

  Blahoželáme :)

 • VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  Tak a máme tu pôst a s ním blížiacu sa Veľkú noc. V tomto období Spojená škola de La Salle organizuje charitatívnu zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, zachovalej pánskej obuvi, pánskych kabátov a vetroviek, uterákov a osúšok  a sladkostí pre účely domova „Betlehem“ sestier Matky Terezy z Kalkaty.  Sestry sa starajú o ľudí bez domova, chorých z ulice o deti a rodiny v núdzi.

  Dary môžete odovzdať do košov, prípadne krabíc, každý deň pri príchode do školy až do 23.3.2018.

  Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.“ ​​​​​​​

 • The Best English Projects

  The Best English Projects
 • DOD

  DOD
 • Divadlo Oliver Twist

  Divadlo Oliver Twist

  V utorok 6.2. 2018 sa triedy Kvarta, Kvinta a Sexta zúčastnili predstavenia s názvom Oliver Twist v anglickom jazyku. Celé divadlo tvorili 5 herci pochádzajúci z Anglicka. Hercom sme dobre rozumeli a v divadle sa nám celkovo páčilo. Olivera Twista hrala Michelle Ashton, ktorá bola vo svojej roli vynikajúca. Správne vyjadrila pocity opusteného chlapca s ťažkým osudom. Účinkujúci neboli len dobrí herci, ale aj výborní speváci. Zaujali nás piesne v a capella štýle, ktoré príjemne ozvláštnili celé predstavenie.

  Nina Miháliková a Ester Šimurdová, Kvinta

 • KARNEVAL

  KARNEVAL

  V piatok 26. januára sa deti 1. stupňa ZŠ mohli vyšantiť na karnevale vo veľkej telocvični. Popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží a samozrejme vyhodnotenia najkrajšej masky za každý ročník, urobilo všetkým dobrú náladu a zanechalo milé spomienky.

 • Objavujeme čaro chémie

  Objavujeme čaro chémie
 • Deň komplimentov

  Deň komplimentov

  24.1.2018 sa 4.B poobede zúčastnila tvorivých dielní ku Dňu komplimentov v Avion Ikea. Zažili sme kopec zábavy. Zahrali sme sa na preliezačkách, vyzdobili sme si peknými slovami a maľbami hrnček, ktorý sme si mohli nechať. Za odmenu sme dostali aj losíkov, ktorých sme mohli vymeniť za sladké potešenie. Pochutnali sme si na dobrom jedle a s nadšením sme sa vracali domov.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Zimné radovánky v ŠKD

  Zimné radovánky v ŠKD

  Eva Marianková

 • Svätý Michal Febres Corder FSC

  Svätý Michal Febres Corder FSC

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria