• Zápis do 1. ročníka

  Na SPOJENEJ ŠKOLE DE LA SALLE sa uskutoční :

   20. apríla 2018    v čase   od 14,30 – 18,00

  21. apríla 2018    v čase   od 9,00 – 12,00

  Ako zapísať dieťa do základnej školy?

  Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku  dovŕši  6 rokov.

  Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Je potrebné priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnenú žiadosť o prijatie žiaka a dotazník  (tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)
 • Úspech na Dejepisnej olympiáde

  15. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili 10. ročníka okresného kola Dejepisnej olympiády.

  V kategórii C obsadil Timotej Augustín Schwab (Kvarta) 3. miesto a Cyril Beňačka (Kvarta) 5. miesto.

  V kategórii E 1. miesto obsadili Juliana Haverlová (Sekunda) a 2. miesto Tereza Lizáková (Sekunda), a tým si vyslúžili postup do krajského kola Dejepisnej olympiády.

  Blahoželáme :)

 • Tvorivé popoludnie v 1.A - Škd

  Do galérie Tvorivé popoludnie v 1.A - Škd boli pridané fotografie.

 • Pečenie langošov v 4.B, pracovné vyučovanie

  Do galérie Pečenie langošov v 4.B, pracovné vyučovanie boli pridané fotografie.

 • VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  Tak a máme tu pôst a s ním blížiacu sa Veľkú noc. V tomto období Spojená škola de La Salle organizuje charitatívnu zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, zachovalej pánskej obuvi, pánskych kabátov a vetroviek, uterákov a osúšok  a sladkostí pre účely domova „Betlehem“ sestier Matky Terezy z Kalkaty.  Sestry sa starajú o ľudí bez domova, chorých z ulice o deti a rodiny v núdzi.

  Dary môžete odovzdať do košov, prípadne krabíc, každý deň pri príchode do školy až do 23.3.2018.

  Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.“ ​​​​​​​

 • The Best English Projects

 • DOD

 • Divadlo Oliver Twist

  V utorok 6.2. 2018 sa triedy Kvarta, Kvinta a Sexta zúčastnili predstavenia s názvom Oliver Twist v anglickom jazyku. Celé divadlo tvorili 5 herci pochádzajúci z Anglicka. Hercom sme dobre rozumeli a v divadle sa nám celkovo páčilo. Olivera Twista hrala Michelle Ashton, ktorá bola vo svojej roli vynikajúca. Správne vyjadrila pocity opusteného chlapca s ťažkým osudom. Účinkujúci neboli len dobrí herci, ale aj výborní speváci. Zaujali nás piesne v a capella štýle, ktoré príjemne ozvláštnili celé predstavenie.

  Nina Miháliková a Ester Šimurdová, Kvinta

 • KARNEVAL

  V piatok 26. januára sa deti 1. stupňa ZŠ mohli vyšantiť na karnevale vo veľkej telocvični. Popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží a samozrejme vyhodnotenia najkrajšej masky za každý ročník, urobilo všetkým dobrú náladu a zanechalo milé spomienky.

 • Objavujeme čaro chémie

 • Deň komplimentov

  24.1.2018 sa 4.B poobede zúčastnila tvorivých dielní ku Dňu komplimentov v Avion Ikea. Zažili sme kopec zábavy. Zahrali sme sa na preliezačkách, vyzdobili sme si peknými slovami a maľbami hrnček, ktorý sme si mohli nechať. Za odmenu sme dostali aj losíkov, ktorých sme mohli vymeniť za sladké potešenie. Pochutnali sme si na dobrom jedle a s nadšením sme sa vracali domov.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Zimné radovánky v ŠKD

  Eva Marianková

 • Svätý Michal Febres Corder FSC

 • Deň otvorených dverí

 • Mikulášske predstavenie pre seniorov v Rači

  Čas Adventu nás robí citlivejšími na potreby iných ľudí – a tak sa naša škola SŠ de La Salle rozhodla spestriť predvianočný čas dôchodcom, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači.

  Dňa 6.12.2017 si deti z 1.A, 3.A, 4.A a 7.A pod vedením pani učiteliek Kišovej, Mitterovej a Lendackej pripravili milý program plný folklóru a vianočnej atmosféry a vystúpili s ním v zariadení pre seniorov. Po predstavení rozdal Mikuláš darčeky všetkým obyvateľom domov a tí si na záver zaspievali s našimi deťmi koledu Tichá noc.

  Kultúrny program bol obdarený veľkým potleskom a deti hriala v srdiečkach radosť z toho, že ich vystúpenie vyčarovalo dôchodcom úsmev na tvár.

 • Vianočná súťaž

  20. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnila Vianočná súťaž. Cieľom tejto súťaže bolo, aby si každá trieda vyzdobila triedu. 

  Za ZŠ vyhrala trieda VIII. A a za gymnázium kvarta

 • Vianočné pečenie

  ŠKD 1.A

  Anna Lendacká

 • Vianočná akadémia 2017

 • Adventné dielne 2017

  Advent je čas prípravy na najväčší Dar – Ježiša, keď sa aj my snažíme byť darom pre druhých, a preto otvárame svoje srdcia voči potrebám svojich blížnych.

  Spojená škola Jána de La Salle v bratislavskej Rači usporiadala 16.12.2017 charitatívne podujatie Adventné dielne, z ktorých finančný príspevok je venovaný projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®. Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť. Príspevky od darcov sú určené najmä na kúpu školských potrieb, školských uniforiem, úhradu školného, poskytnutie dennej stravy a zabezpečenie liekov.

  Lasallianska rodina v Rači už niekoľko rokov podporuje finančne a modlitbami dievčatko Sonu Bornéus z Haiti, kde nefunguje politický systém, zdravotníctvo ani školský systém. V krajine trpí väčšina ľudí hladom, nedostatkom pitnej vody a liekov. Mnohé deti nemajú prístup ku vzdelaniu a životným podmienkam neprospievajú ani časté hurikány a ničivé zemetrasenia.

  Preto aj tento rok Adventné dielne spojili pedagógov a priateľov školy, ktorí si našli čas, aby v príjemnom prostredí pripravili kreatívne vianočné ozdoby, a tak podporili dobrú vec. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať sumu 303,50 eur. Sladkou odmenou pre všetkých zúčastnených bol skvelý nealkoholický punč a výborné vafle, ktoré pripravili školskí bratia.

  Mgr. Mária Pundir

 • Vianočné pečenie

  Pracovné vyučovanie 4.B

  Anna Lendacká

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria