• Zápis do 1. ročníka

  Na SPOJENEJ ŠKOLE DE LA SALLE sa uskutoční :

   20. apríla 2018    v čase   od 14,30 – 18,00

  21. apríla 2018    v čase   od 9,00 – 12,00

  Ako zapísať dieťa do základnej školy?

  Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku  dovŕši  6 rokov.

  Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Je potrebné priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnenú žiadosť o prijatie žiaka a dotazník  (tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)
 • Bavme bratislavské deti športom

  Bavme bratislavské deti športom - zašportovať si boli aj naši žiaci prvého stupňa. Mgr. Tejbusová

 • 2.B sa teší na jar

 • Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ

 • Beseda so záchranárom

  Vo štvrtok 15. marca popoludní vošiel do budovy ZŠ ZÁCHRANÁR.

  Našťastie, nikto nepotreboval jeho pomoc. Prišiel na besedu so štvrtákmi. Pútavo rozprával o náročnom povolaní záchranárov, preveril vedomosti detí z prírodovedy a názorne ukázal ako podať pomocnú ruku pri niektorých úrazoch. Žiaci si vyskúšali, ako zafixovať zlomeninu, ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, ako fungujú nosidlá....

  Získali veľa zaujímavých a užitočných informácií.

 • Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN.

  Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle.

  Ako vy môžete podporiť finančne a nefinančne túto benefíciu?

  • zakúpením si vstupenky s účasťou na akcii – časť z ceny vstupenky je vyčlenená na benefíciu

  • rezerváciu vstupeniek na akciu je potrebné urobiť do 9.4.2018 na stránke www.rezervovane.sk

  • po rezervácii vykonajte platbu za vstupenku najneskôr do 4 pracovných dní na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156 podľa pokynov uvedených na stránke www.rezervovane.sk

  .• zakúpením si vstupenky bez účasti na akcii – celá suma z ceny vstupenky je určená na benefíciu• platbu za vstupenku urobte bez rezervácie a na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť text: "benefičné stretnutie". Variabilný symbol prosím neuvádzajte.

  • v prípade, že nemáte možnosť urobiť platbu za vstupenky cez internet banking alebo vkladom na účet, môžete platbu uhradiť na sekretariáte školy (br. Peter Magáč).• zakúpením tombolového lístka – celá časť takto získaných finančných prostriedkov je určená na benefíciu• vložením cien do tomboly – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás na lasallian@lasalle.sk  alebo ceny priamo odovzdajte na sekretariáte školy do 13.4.2018

  • prípravou drobného občerstvenia na akciu (napečením slaných alebo sladkých koláčikov a pod.) – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás prosím na lasallian@lasalle.sk 

  SRDEČNE ĎAKUJEME za Vašu finančnú a nefinančnú podporu!

 • OZNAM PRE ŽIAKOV 2. stupňa ZŠ

  Dňa 21. marca 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 - 2018.

  Žiaci 6.A, 7.A a 8.A majú riaditeľské voľno.

  Žiaci 5.A a 5.B sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu.

 • Divadlo v Škd

 • Exkurzia v ÚĽUVe - 4.A

  V piatok 23.februára popoludní sa žiaci 4.A vybrali na exkurziu do Ústredia ľudovo-umeleckej výroby na Obchodnej ulici.

  V rôznych remeselníckych dielňach videli nielen výrobky,ale oboznámili sa aj s materiálom, postupom a nástrojmi,ktoré sa na zhotovenie jednotlivých predmetov používajú.

  Lektorka nám ukázala ako fungujú krosná,majstrovstvo drotárov, rezbárov i hrnčiarov. Učarovala nám aj paličková čipka.

  Ľudmila Satková

 • Úspech na Dejepisnej olympiáde

  15. februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili 10. ročníka okresného kola Dejepisnej olympiády.

  V kategórii C obsadil Timotej Augustín Schwab (Kvarta) 3. miesto a Cyril Beňačka (Kvarta) 5. miesto.

  V kategórii E 1. miesto obsadili Juliana Haverlová (Sekunda) a 2. miesto Tereza Lizáková (Sekunda), a tým si vyslúžili postup do krajského kola Dejepisnej olympiády.

  Blahoželáme :)

 • Tvorivé popoludnie v 1.A - Škd

  Do galérie Tvorivé popoludnie v 1.A - Škd boli pridané fotografie.

 • Pečenie langošov v 4.B, pracovné vyučovanie

  Do galérie Pečenie langošov v 4.B, pracovné vyučovanie boli pridané fotografie.

 • VEĽKOPÔSTNA ZBIERKA PRE CHUDOBNÝCH

  Tak a máme tu pôst a s ním blížiacu sa Veľkú noc. V tomto období Spojená škola de La Salle organizuje charitatívnu zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, zachovalej pánskej obuvi, pánskych kabátov a vetroviek, uterákov a osúšok  a sladkostí pre účely domova „Betlehem“ sestier Matky Terezy z Kalkaty.  Sestry sa starajú o ľudí bez domova, chorých z ulice o deti a rodiny v núdzi.

  Dary môžete odovzdať do košov, prípadne krabíc, každý deň pri príchode do školy až do 23.3.2018.

  Pravá obeta je každý skutok, ktorý sa koná, aby sme svätým spoločenstvom priľnuli k Bohu, je to skutok určený k cieľu onoho dobra, ktorým naozaj môžeme byť spasení.“ ​​​​​​​

 • The Best English Projects

 • DOD

 • Divadlo Oliver Twist

  V utorok 6.2. 2018 sa triedy Kvarta, Kvinta a Sexta zúčastnili predstavenia s názvom Oliver Twist v anglickom jazyku. Celé divadlo tvorili 5 herci pochádzajúci z Anglicka. Hercom sme dobre rozumeli a v divadle sa nám celkovo páčilo. Olivera Twista hrala Michelle Ashton, ktorá bola vo svojej roli vynikajúca. Správne vyjadrila pocity opusteného chlapca s ťažkým osudom. Účinkujúci neboli len dobrí herci, ale aj výborní speváci. Zaujali nás piesne v a capella štýle, ktoré príjemne ozvláštnili celé predstavenie.

  Nina Miháliková a Ester Šimurdová, Kvinta

 • KARNEVAL

  V piatok 26. januára sa deti 1. stupňa ZŠ mohli vyšantiť na karnevale vo veľkej telocvični. Popoludnie plné zábavy, tanca, súťaží a samozrejme vyhodnotenia najkrajšej masky za každý ročník, urobilo všetkým dobrú náladu a zanechalo milé spomienky.

 • Objavujeme čaro chémie

 • Deň komplimentov

  24.1.2018 sa 4.B poobede zúčastnila tvorivých dielní ku Dňu komplimentov v Avion Ikea. Zažili sme kopec zábavy. Zahrali sme sa na preliezačkách, vyzdobili sme si peknými slovami a maľbami hrnček, ktorý sme si mohli nechať. Za odmenu sme dostali aj losíkov, ktorých sme mohli vymeniť za sladké potešenie. Pochutnali sme si na dobrom jedle a s nadšením sme sa vracali domov.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Zimné radovánky v ŠKD

  Eva Marianková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria